HISTORIE FOR VIDEREGÅENDE

I ettertid (2016)

 Skaper engasjement og innlevelse hos elevene!

Hvorfor kjøpe I ettertid?

I ettertid fikk BELMA-pris i 2017 (Best European Learning Materials Awards) og en av forfatterne ble tildelt William Nygaards legat i 2016 for sin forfattergjerning.

Erik Lund, forfatter av boken "Historiedidaktikk" sier følgende om verket:
"Dette er et meget djervt opplegg! For første gang våger et etablert forlag å prøve noe radikalt nytt for historiefaget i videregående skole. I ettertid møter historielærerens evige dilemma om dybde og oversikt og elevens sukk «masse å lese» med nye grep. Et alternativ i rett tid for historiefaget i «Fremtidens skole»."

Tradisjonsbrudd
I ettertid bryter med tradisjonen i historiefaget. Boken representerer et paradigmeskifte i norsk læreboktradisjon. Heller enn å beskrive hva som har skjedd fra isen gikk og fram til i dag, har forfatterne valgt å fortelle 25 historier som dekker læreplanen. Historien fortelles gjennom enkeltmennesker og hendelser for å gjøre historien mer forståelig. Fortellinger er – i større grad enn tradisjonell læreboktekst – lettere å leve seg inn i. De er spennende, og de berører og motiverer elevene til videre arbeid med faget. Verket legger opp til at elevene skal arbeide med historie, ikke lese om den. Lite å lese, mye å gjøre har vært et motto i arbeidet med læreverket noe som har resultert i halvparten så mange sider som i en tradisjonell historiebok.

Tar tydelige valg
Heller enn å beskrive hva som har skjedd fra isen gikk og fram til omtrent i dag, så har forfatterne valgt 25 historier de vil fortelle. Gjennom disse 25 korte historier dekker forfatterne det elevene skal lære i historie i videregående skole. Gjennom disse valgene blir det også tydelig for elevene at det er historier som ikke blir fortalt. Det ligger mye god læring i å diskutere hva som er med, og hva som kunne vært med av historiske emner og personer. Ved å velge denne innfallsvinkelen til faget unngår forfatterne å måtte ta for seg alle detaljene og ende opp med en overflatisk beskrivelse historien. I stedet for å formidle historien som en død materie, noe som har skjedd, som er opplest og vedtatt, så har forfatterne funnet fram til gode historie som kan gi elevene en forståelse av hvordan fortid, nåtid og framtid henger sammen – og hvordan nye generasjoners spørsmål stadig endrer vårt syn på det som har skjedd.

Vekker undring
Erfaring ved bruk av læreverket viser at forfatterne klarer å vekke interesse hos elevene. Historiene gir elvene noe å snakke om, knagger å henge kunnskap på. Å vekke undring og skape motivasjon for faget var også et mål for forfatterne når de skulle skrive en ny lærebok i historie. Et grep for å nå målet er å knytte historien til elevenes, lokalmiljø, hverdag og framtid.

Overkommelig
Historiefaget er ett av mange fag elevene skal gjennom på videregående skole. Timetallet er begrenset, på samme måte som oppmerksomheten til elevene. Ved å gjøre boken kort ønsker vi å gi et signal om at faget er overkommelig, og at du ikke trenger å være en lesehest for å kunne tenke godt om årsak og virkning og lange linjer i historien. Valgene vi har gjort bidrar også til å hjelpe læreren med å prioritere undervisningstiden. Et av de største dilemmaene til læreren er at undervisningstiden ikke står i stil med omfanget faget har fått. Vårt ønske er at lærere og elever skal få tid og ro til å tenke de lange tankene (heller enn å drukne i detaljer.) Formålet med dette verket er å skape engasjement og innlevelse hos elevene. I ettertid er en kortere og enklere lærebok, med et kapittel for hvert kompetansemål. For å gjøre historien mer håndgripelig, fortelles historien gjennom enkeltmennesker og hendelser. Boken er tett knyttet til lærerveiledningen som gir god støtte til den praktiske tilnærmingen til faget.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Digitalbok
Filtrer utvalget
Filter
Format:
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 223
Filtrer utvalget
Filter
 1. I ettertid er en kortere og enklere lærebok i historie. For å gjøre historien mer håndgripelig, fortelles historien gjennom enkeltmennesker og hendelser. Vi møter Kennedy i beslutningens øyeblikk, vi reiser gjennom middelalderen med Querini og blir kjent med polsk-jødiske Lucille som overlevde Holocaust. Disse og 22 andre historier utgjør læreboka I ettertid.

  Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Alle bøkene har tekst-til-tale/innlest lyd som gir god lesestøtte. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lagre notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt for repetisjon og prøver.
  • Utgivelsesår: 01.11.2018
  • ISBN: 9788203406485
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Vg2, Vg3
  • Format: Unibok
  • Komponenttype: Digitalbok
  I ettertid Vg2/Vg3 Unibok
Oppdaterer... Oppdaterer...