Hopp i det!

Hopp i det!

Hopp i det! er laget for å gi nyankomne elever et godt språklig fundament, slik at de raskt kan delta i den vanlige undervisningen blant jevnaldrende.

Hopp i det! er et helt nytt helhetlig læremiddel særlig beregnet for minoritetsspråklige elever som begynner i norsk skole i løpet av mellomtrinnet, men passer også godt til ungdomsskoleelever.
Boka bygger på moderne andrespråksdidaktikk og tar høyde for løpende opptak av elever i klassen og behov for differensiering. I Hopp i det! skal elevene arbeide med språket i en meningsfylt sammenheng og alltid ved å gå fra helhet og overblikk til et dypere detaljnivå. Elevene skal arbeide parallelt og jevnlig med alfabetet, språklære, ordforråd og begrepsforståelse. De skal få øve på både lesing, skriving og muntlige ferdigheter underveis i løpet. Lytte-trening er også ivaretatt ved hjelp av QR-koder i boka som leder elevene til lydfiler med innleste tekster.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Arbeidsbok
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 249
Filtrer utvalget
Filter
 1. Hopp i det!
  Norsk som andrespråk
  Hopp i det! lèt deg leggje opp ei heilskapleg undervisning som tek utgangspunkt i verda til elevane, dei språklege ressursane deira og dei opplevingane dei har til felles.
  Kapitla i arbeidsboka lèt elevane utfalde den kommunikative kompetansen sin, slik at dei heile tida vekslar mellom å lytte, snakke, lese og skrive.
  Elevane arbeider dermed med språket i meiningsfulle samanhengar. Ved hjelp av stillasbygging, dialog og rask tileigning av høgfrekvente ord blir dei aktive språkbrukarar frå første dag og kjem seg raskt vidare frå kvardagsspråk til fagspråk. QR-kodar i boka leier elevane til lyfilar med innleste tekstar. Boka byggjer på den nyaste kunnskapen innanfor andrespråksdidaktikk og tek høgd for nye elevar undervegs og behovet for differensiering.
  • Utgivelsesår: 23.04.2018
  • ISBN: 9788249219582
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: A1/A2, Grunnskole 5-7
  • Format: Heftet
  • Sider: 88
  • Komponenttype: Arbeidsbok
  Hopp i det!
Oppdaterer... Oppdaterer...