NORSK FOR BARNETRINNET

Leseforståelse

Gir eleven trening i å lese varierte tekster av ulik vanskegrad, alle med oppgaver på ulike nivåer
knyttet til de forskjellige aspektene ved leseforståelse!

Småskoletrinnet: Leseforståelse Start, Leseforståelse 1, Leseforståelse 2, Leseforståelse 3, Leseforståelse 3 Lesekassen, Leseforståelse 4.
Mellomtrinnet: Leseforståelse 5, Leseforståelse 6 og Leseforståelse 7.

Leseforståelse Start er litt lettere enn Leseforståelse 1. Den utgjør dermed et svært godt alternativ for elever som trenger en enklere bok.

Serien Leseforståelse gir elevene trening i å lese varierte tekster av ulik vanskegrad, alle med oppgaver på ulike nivåer knyttet til de forskjellige aspektene ved leseforståelse:
- hente informasjon direkte ut av teksten
- tolke og kombinere informasjon
- «lese mellom linjene», dvs. å reflektere rundt form og innhold

Hver bok inneholder 22 illustrerte oppslag med et tilsvarende antall tekster. Oppgavene til hvert oppslag er knyttet til både leseforståelse (A- og B-oppgaver) og til egen tekstskaping (C-oppgaver).
Variasjonen av sjangere gjør elevene fortrolige med ulike teksttyper. Hvert oppslag åpner med noen enkle refleksjonsspørsmål som tas muntlig sammen i gruppa, slik at barna får brukt sin førforståelse før de begynner å lese.

Serien Leseforståelse passer for varierte sammensatte elevgrupper der ulike leseferdigheter er representert.

Gratis, nedlastbar fasit til Leseforståelse Start, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 ligger under fanen Ressurser.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Lesehefte
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
() ()
:
Fra kr 269
Filtrer utvalget
Filter
  • Utgivelsesår: 01.01.2004
  • ISBN: 9788249206049
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 5-7
  • Format: Heftet
  • Sider: 48
  • Komponenttype: Lesehefte
  Leseforståelse A
 1. Boka gir elevene trening i å lese tekster innenfor ulike sjangere, alle med oppgaver på ulike nivåer knyttet til forskjellige aspekter ved leseforståelse og tekstskaping. Oppgavene har ulik vanskelighetsgrad. Leseforståelse 5 er en flergangsbok.
  • Utgivelsesår: 17.04.2015
  • ISBN: 9788249217571
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 5-7
  • Format: Heftet
  • Sider: 48
  • Komponenttype: Lesehefte
  Leseforståelse 5
Oppdaterer... Oppdaterer...