Lesing i fagene

Lesing i fagene

Lesing i fagene og MER Lesing i fagene: Systematisk arbeid med leseforståelse i de teksttunge fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og RLE.

I tillegg finnes START lesing og skriving i fagene, som tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4. trinn i norsk, naturfag og samfunnsfag og Lese og skrive i matematikk for omtrent samme målgruppe.

Bøkene gir systematisk øvelse i å lese ulike elementer i en fagtekst og har fokus på hva som kan være nyttig å gjøre før, under og etter lesingen.

Som et supplement til den vanlige undervisningen i fagene matematikk, RLE, naturfag og samfunnsfag kan START lesing og skriving i fagene, Lesing i fagene, MER Lesing i fagene og Lese og skrive i matematikk brukes jevnlig gjennom hele skoleåret.

Her kan du laste ned FASIT til Lese og skrive i matematikk.

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til Lese og skrive i matematikk.

Her kan du laste ned FASIT til Lese og skrive mer i matematikk

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til Lese og skrive MER i matematikk

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til Lesing i fagene.

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til MER Lesing i fagene.

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til START Lesing og skriving i fagene.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
() ()
:
Fra kr 239
Filtrer utvalget
Filter
 1. Lese og skrive MER i matematikk har samme oppbygging og metodikk som Lese og skrive i matematikk, men kan brukes uavhengig av om man har arbeidet med den første boka.
  Boka er på 56 sider , fordelt på følgende temaer: nyhetsgrafikk, tallinje, diagram, tabell, kart og rene tekststykker.
  Lese og skrive MER i matematikk er i utgangspunktet beregnet på ca 5. trinn, men er i likhet med Lese og skrive i matematikk meget godt egnet for tilpasset opplæring oppover på trinnene.
  • Utgivelsesår: 08.06.2015
  • ISBN: 9788249217779
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: 51, Grunnskole 5-7, Grunnskole 8-10
  • Format: Heftet
  • Sider: 48
  Lese og skrive MER i matematikk
 2. Lese og skrive i matematikk hjelper elevene med å forstå
  tekststykker i matematikk.
  Boka viser hvordan et tekststykke kan være bygget opp og lærer elevene en «oppskrift» de kan
  bruke når de skal løse et tekststykke.
  Lese og skrive i matematikk gir trening i å lese og lage ulike tekster i matematikk.
  Lesing og skriving er viktig - også i matematikk!
  • Utgivelsesår: 15.03.2014
  • ISBN: 9788249217274
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: 51, Grunnskole 1-4, Grunnskole 5-7
  • Format: Heftet
  • Sider: 48
  Lese og skrive i matematikk
 3. Lesing i fagene:

  - lærer elevene hvordan de kan øke sin leseforståelse slik at de lettere kan lese for å lære
  - gir systematisk øvelse i å lese ulike elementer i en fagtekst
  - har fokus på hva som kan være nyttig å gjøre både før, under og etter lesingen
  - tar den grunnleggende ferdigheten lesing på alvor og viser hvordan man kan jobbe med denne ferdigheten innen ulike fag
  - kan brukes jevnlig gjennom hele skoleåret som et supplement til den vanlige undervisningen i fagene matematikk, KRLE, naturfag og samfunnsfag

  - inneholder to modelleringstekster, 22 fagtekster og en sluttekst som kan brukes i vurderingsarbeidet
  • Utgivelsesår: 01.02.2010
  • ISBN: 9788249212842
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: 51, Grunnskole 1-4, Grunnskole 5-7
  • Format: Heftet
  • Sider: 64
  Lesing i fagene
 4. MER Lesing i fagene tar opp tråden fra Lesing i fagene, men kanbrukes selv om elevene ikke har jobbet med den første boka.
  MER Lesing i fagene lærer elevene hvordan de kan øke sinleseforståelse slik at de lettere kan lese for å lære innenfor fagene matematikk, RLE, naturfag og samfunnsfag.
  MER Lesing i fagene gir systematisk øvelse i å lese ulike elementer i en fagtekst og har fokus på hva som kan være nyttig å gjøre både før, under og etter lesingen.
  Boka inneholder to modelleringstekster, 22 fagtekster og fire sluttekster som kan brukes i vurderingsarbeidet.
  • Utgivelsesår: 06.02.2012
  • ISBN: 9788249215140
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: 51, Grunnskole 5-7, Grunnskole 8-10
  • Format: Heftet
  • Sider: 60
  MER Lesing i fagene
 5. START Lesing og skriving i fagene er ei bok som vil gi elevene trening i å lese og skrive fagtekster. Tekstene gir også trening i utvikling av muntlig kompetanse gjennom gode spørsmål til refleksjon og diskusjon i hel klasse eller mindre grupper.
  START Lesing og skriving i fagene tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4. trinn i norsk, naturfag og samfunnsfag.
  Tekstene i boka vil kunne ruste elevene til å møte mangfoldet av teksttyper innen faglig lesing. Elevene vil også få erfaring med og kunnskap om hvordan blant annet fotnoter, tabeller og diagram kan leses.
  Boka er på 40 sider og inneholder to modelleringstekster og 16 fagtekster hvor lese- og skrivefokuset er fordelt likt.
  • Utgivelsesår: 20.03.2013
  • ISBN: 9788249215867
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: 51, Grunnskole 1-4, Grunnskole 5-7
  • Format: Heftet
  • Sider: 48
  START Lesing og skriving i fagene
Oppdaterer... Oppdaterer...