ENGELSK FOR VIDEREGÅENDE

Matters (2018)

Med blikk på samfunnsaktuelle temaer!

Hvorfor kjøpe Matters?

Med nytt blikk på samfunnsaktuelle temaer

Matters dekker læreplanen for programfaget samfunnsfaglig engelsk i den videregående skolen. Forfatterne fokuserer på Storbritannia og USA i tillegg til Nigeria og India der engelsk er et offisielt språk.

Fokusområder:
• Tekster som tar for seg historiske, politiske, sosiale og økonomiske forhold
• Nye litterære tekster som belyser samfunnsaktuelle temaer
• Både kortsvars- og langsvarsoppgaver fins i alle kapitler
• Eget opplegg rundt en roman og forslag til bruk av film
• Skrivekurs, referansedel og in-depth study

Læreboka og elevnettstedet tilbyr skrive- og presentasjonskurs som gjør det enklere for elevene å produsere gode tekster. Referansedel bakerst i boka inneholder nyttig informasjon om blant annet teksttyper, ord og uttrykk og setningsstrukturer.

Læreboka foreligger i april 2018. Elev- og lærernettstedet samt digitalboka er tilgjengelig fra august 2018.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
Trinn:
() ()
:
Fra kr 319
Filtrer utvalget
Filter
 1. Læreboka tar for seg Storbritannia og USA i tillegg til Nigeria og India der engelsk er et offisielt språk. Historiske, politiske, sosiale og økonomiske forhold blir belyst gjennom solide fagtekster og en rekke engasjerende skjønnlitterære tekster. Varierte oppgavetyper trener de ulike ferdighetene og hjelper elevene å bearbeide fagstoffet.

  Læreverket har ekstra fokus på eksamen. Både kortsvars- og langsvarsoppgaver fins i alle kapitler i tillegg til eksamensrelevant skrive- og presentasjonskurs. En referansedel bakerst i boka som tar for seg grammatikk, ord og uttrykk og setningsstrukturer.

  Årsplan og eksempler på eksamensrelevante ressurser finner du på lærernettstedet.

  Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Alle bøkene har tekst-til-tale som gir god lesestøtte. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver.
  • Utgivelsesår: 01.02.2018
  • ISBN: 9788203405792
  • Målform: Engelsk
  • Nivå: Vg3
  • Format: Unibok
  • Komponenttype: Digitalbok
  Matters Vg3 Unibok
Oppdaterer... Oppdaterer...