MIO

MIO

MIO, håndbok og observasjonsark er et materiell for observasjon av matematikkutvikling hos barn i barnehagealder, der det aktive og lekende barnets erfaringer med matematikk står i sentrum. 

MIO har i mange år vært et nyttig redskap for personalet for å skape bevissthet og kompetanse om matematikken i barnehagens daglige aktiviteter. Barnehagen spiller en viktig rolle for at barna skal få utnytte sitt potensial på det på det matematiske området. Barn lærer gjennom lek og samhandling med andre, og derfor må lek og hverdagsaktiviteter være utgangspunkt for arbeid med fagområdet: Antall, rom og form i barnehagen. Barns ferdigheter i og forståelse av matematikk er avhengig av et samspill mellom faktorene Matematikken – Individet – Omgivelsene (MIO).

Den nye utgaven av MIO er endret i tråd med Rammeplan for barnehage (2017), blant annet med innspill fra barnehagelærere og erfaringer fra et større forskningsprosjekt, Stavangerprosjektet. Materiellet består av en håndbok og to observasjonsark: Et skjema for å observere barnets matematikk, og et helt nytt skjema for å observere personalets samhandlinger og samtaler med barna.

Håndboka er skrevet for å inspirere personalet til å gjennomføre observasjoner, dokumentere og reflektere over erfaringene for systematisk å utvikle arbeidet med Antall, rom og form. Håndboka går grundig gjennom det som skal observeres. Den gir eksempler på og tips til hvordan personalet kan jobbe med sin egen praksis og hvordan de kan følge opp barn som viser ulik mestring i matematikk.

Mio – praktisk matematikk i barnehagen er en verktøykasse med materiell for å arbeide systematisk med matematikk i barnehagen. Den tar utgangspunkt i observasjonsmateriellet MIO – og har samme struktur som denne.

MIO -  inneholder en veiledning og konkret og spennende materiell og forslag til mange morsomme aktiviteter som utfordrer hele barnet.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
Filtrer utvalget
Filter
Format:
Målform:
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 2 399
Filtrer utvalget
Filter
 1. MIO - praktisk matematikk i barnehagen inneholder: seks store samtalekort, 81 aktivitetskort, en kortstokk med tall og tellesymboler, fem ulike terninger, geometriske brikker i papp, en "fallskjerm" med tall og tallsymboler og en praktisk veiledning med kopioriginaler.
  • Utgivelsesår: 15.05.2017
  • ISBN: 9788249218165
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Barnehage
  • Format: Heftet
  • Sider: 100
  MIO - praktisk matematikk i barnehagen
Oppdaterer... Oppdaterer...