TYSK FOR VIDEREGÅENDE

Momente (2020)

Er et aktivt klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon er vektlagt!

Hvorfor kjøpe Momente?

Momente gir elevene
• et aktivt klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon er vektlagt
• god variasjon i tekster, oppgaver og aktiviteter
• systematisk progresjon gjennom læringsløpet

Momente 1 dekker det toårige undervisningsløpet i tysk nivå I. Momente 2 dekker to år med tysk nivå II. Bøkene har et moderne språk og en visuell og engasjerende minigrammatikk.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 99
Filtrer utvalget
Filter
 1. Tysk for videregående gir lærer og elev tilgang til de digitale ressursene til Momente 1, tysk nivå I og Momente 2, tysk nivå 2. Denne samlingen av digitale ressurser er et supplement til lærebøkene og digitalbøkene og omfatter ekstra grammatikk- og språkoppgaver, lyttestoff, spill, aktiviserende klasseromsaktivteter og eksamenstrening. Som lærer har du tilgang til Lærerens digitalbok, årsplan, fasit til oppgaver i boka, digitale ordkort til vokabulartrening og ekstra kopiark.
  • Utgivelsesår: 24.03.2021
  • ISBN: 9788203410369
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Vg1, Vg2
  • Format: Digitalt produkt
  • Komponenttype: Digitalt læremiddel
  Tysk for videregående Digitale ressurser
 2. Momente 1. Digitale ressurser er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelige for lærer.

  Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene.

  Du finner ressurser tilknyttet kapitlene i boka, ekstra kopiark med oppgaver til trening av lytteforståelse, ekstra grammatikkoppgaver, lydfiler, fasit, digitale ordkort til glosetrening, forslag til årsplan, egenvurderingsskjemaer og introduksjonsfilmer som foreslår aktiviteter som bidrar til aktivitetsbasert læring.
  • Utgivelsesår: 15.05.2020
  • ISBN: 9788203317170
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Vg1, Vg2
  • Format: Digitalt produkt
  • Komponenttype: Digitalt læremiddel
  Momente 1 Vg1/Vg2 Digitale ressurser
 3. Privatistressursen er ment for elever som kjøper tilgang for å studere på egen hånd.

  Momente 1. Digitale ressurser inneholder lyd, kapitteloppgaver, grammatikk, samtalekort og skrivetrening, glose- og uttaletrening, terminprøver og eksamenstrening.
  • Utgivelsesår: 17.06.2022
  • ISBN: 9788203412097
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Vg1, Vg2
  • Format: Digitalt produkt
  • Komponenttype: Digitalt læremiddel
  Momente 1 Vg1/Vg2 Digitale ressurser PRIVATIST
 4. Momente 2. Digitale ressurser er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelige for lærer.

  Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene.

  Du finner ressurser tilknyttet kapitlene i boka, ekstra kopiark med oppgaver til trening av lytteforståelse, ekstra grammatikkoppgaver, lydfiler til tekster i læreboka og oppgaver til trening av lytteforståelse, fasit, digitale ordkort til glosetrening, forslag til årsplan, egenvurderingsskjemaer og introduksjonsfilmer som foreslår aktiviteter som bidrar til aktivitetsbasert læring.
  • Utgivelsesår: 15.05.2020
  • ISBN: 9788203317187
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Vg1, Vg2
  • Format: Digitalt produkt
  • Komponenttype: Digitalt læremiddel
  Momente 2 Vg1/Vg2 Digitale ressurser
 5. Privatistressursen er ment for elever som kjøper tilgang for å studere på egen hånd.

  Momente 2. Digitale ressurser inneholder lyd, grammatikk, samtalekort, glose- og uttaletrening, originaltekster for videre lesning, terminprøver og eksamenstrening.
  • Utgivelsesår: 17.06.2022
  • ISBN: 9788203412103
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Vg1, Vg2
  • Format: Digitalt produkt
  • Komponenttype: Digitalt læremiddel
  Momente 2 Vg1/Vg2 Digitale ressurser PRIVATIST
Oppdaterer... Oppdaterer...