NORSK FOR BARNESKOLEN

Nye Zeppelin 1–4 (2018)

Engasjerer elevene gjennom kreative oppgaver, språkleker og deltakende aktiviteter!

Hvorfor kjøpe Nye Zeppelin?

Nye Zeppelin 1–4 er et fleksibelt læremiddel som har fått et visuelt og innholdsmessig løft til fagfornyelsen. Alle nye komponenter er nå samlet under Nye Zeppelin (2020).

Nye Zeppelin 1
- A-bok med arbeidsbok: presentasjon av bokstavene. Lesetekster på tre nivåer.
  Rask bokstavprogresjon. Differensierte oppgaver.
- B-bok med arbeidsbok: rikt utvalg av lesetekster på to nivåer.
  Faktatekster og skjønnlitterære tekster. Differensierte oppgaver.

Nye Zeppelin 2
- faktatekster
- skjønnlitterære tekster i mange sjangrer
- tekster knyttet til emnet lese- og skrivestrategier
- tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving
- ordbanker som befester og utvider elevenes ordforråd
- differensierte oppgaver
NB! Alle komponentene er tilgjengelig for kjøp under Nye Zeppelin (2020)

Nye Zeppelin 3–4
- Synlige lese-, skrive- og muntlige strategier
- Differensierte oppgaver
- Lettlestversjoner av utvalgte tekster på lærernettstedet
- Egenvurdering
- Faktatekster som gir kunnskap og stimulerer til nysgjerrighet
- Mangfold av litterære tekster
- To arbeidsbøker på hvert trinn
NB! Ta kontakt med anne.smedstad@aschehoug.no for å supplere lesebøkene til 3. og 4. trinn.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:

Kjøp Aschehoug Univers skolelisens og få - 30 % på grunnbøkene Fabel, Matemagisk, Quest og Stages.

Fra kr 295
Filtrer utvalget
Filter
 1. Nye Zeppelin 3. Lesebok
  Lærebok. Norsk for barnetrinnet
  Turid Fosby Elsness
  Leseboka vekker leselyst med et rikt utvalg av både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

  Leseboka kan også være utgangspunkt for oppgaver i Nye Zeppelin 3 språkbok.

  Til Nye Zeppelin 3 lesebok hører det også med en arbeidsbok.
  • Utgivelsesår: 04.08.2016
  • ISBN: 9788203400759
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 180
  • Komponenttype: Grunnbok
  Nye Zeppelin 3. Lesebok
 2. Nye Zeppelin 3. Språkbok
  Lærebok. Norsk for barnetrinnet
  Turid Fosby Elsness
  Språkboka legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

  Språkboka gir systematisk innføring i
  - tekstkunnskap
  - grammatikk
  - ordkunnskap og rettskriving
  - lese- og læringsstrategier

  Nye Zeppelin 3 språkbok og Nye Zeppelin 3 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen. Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver.

  Til Nye Zeppelin 3 språkbok hører det også med en arbeidsbok.
  • Utgivelsesår: 02.08.2016
  • ISBN: 9788203400735
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 156
  • Komponenttype: Grunnbok
  Nye Zeppelin 3. Språkbok
Oppdaterer... Oppdaterer...