NORSK FOR BARNESKOLEN

Nye Zeppelin 1–4

Tekster som gir innsikt og som stimulerer nysgjerrighet!

Hvorfor kjøpe Nye Zeppelin?

Nye Zeppelin 1–4 (2020) gir elevene

- differensierte oppgaver
- viktige lese-, skrive- og muntligstrategier
- tekster som gir innsikt og som stimulerer nysgjerrigheten
 
Bli bedre kjent med Nye Zeppelin
Her kan du bestille vurderingseksemplar på Nye Zeppelin
Her kan du bestille prøvelisens på digitale læremidler - Aschehoug Univers Barneskole
 
Nye Zeppelin 1A – bokstavbok med arbeidsbok
Bokstavene kan introduseres to og to, eller én og én. Tekster på tre nivåer gir lesestoff og arbeidsoppgaver til alle elevene i klassen, uansett leseferdighet.
 
Nye Zeppelin 1B – lesebok med arbeidsbok
Leseboka starter med en kort høytlesningsbolk der elevene synger, beveger seg og lærer å bruke enkle strategier for leseforståelse. Så følger enkle lesetekster på tre nivåer. Etter hvert blir tekstene (nå på to lesenivåer) noe mer krevende, og elevene møter tilpassede faktatekster og skjønnlitteratur.
 
Nye Zeppelin 2
Bøkene inneholder fire ulike typer tekster: skjønnlitterære tekster, faktatekster, tekster knyttet til emnet tale-, lese- og skriveutvikling og tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving.
 
Nye Zeppelin 3 og 4
Alle språkbøkene starter med en kapitteloversikt og en innholdsfortegnelse basert på emner («Ordkunnskap og rettskriving», «Grammatikk», «Tekstkunnskap» og «Strategier»). Henvisninger i kapitlene forteller hvilke tekster i lesebøkene som kan trekkes inn i arbeidet med språkbøkene. Lesebøkene omfatter alle aktuelle sjangrer.
Gjennom språk- og lesebøkene får elevene dekket emnene i fagfornyelsen, også de tverrfaglige emnene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.
Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:

Kjøp Aschehoug Univers skolelisens og få - 30 % på grunnbøkene Fabel, Matemagisk, Quest og Stages.

Fra kr 325
Filtrer utvalget
Filter
 1. Nye Zeppelin 4 lesebok har et mangfold av skjønnlitterære tekster og faktatekster. Tekstene gir kunnskap og stimulerer til nysgjerrighet, lese- og skriveglede. Utvalgte tekster har en lettlesversjon i lærerveiledningen. Denne utgaven har fått et utdrag fra Blåse av Håkon Øvreås, som erstatter «Vi valgte en gul sofa» av Bjørn Sortland. Et utdrag fra Sitronlimonaden av Hilde Henriksen er tidligere erstattet med et utdrag fra Alba og Adam av Beate Grimsrud. I tillegg har vi valgt en annen versjon av «Emil i Lønneberget» der ordlyden er litt annerledes. Nye Zeppelin 4 lesebok er oppdatert og i samsvar med fagfornyelsen.
  • Utgivelsesår: 01.10.2020
  • ISBN: 9788203319464
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 200
  • Komponenttype: Grunnbok
  Nye Zeppelin 4. Lesebok (2020)
 2. Nye Zeppelin 4 språkbok gir god hjelp til systematisk arbeid med strategier, mål og vurdering. Nivådifferensierte oppgaver og ulike verktøy stimulerer til muntlig og skriftlig aktivitet. To nye kapitler er med i denne utgaven: «Å bygge setninger: subjekt og verbal» og «Fakta eller meninger?» Bruk av komma er tatt inn. Kapittelet «Venndiagram» er tatt ut. Nye Zeppelin 4 språkbok er oppdatert og i samsvar med fagfornyelsen.
  • Utgivelsesår: 22.06.2020
  • ISBN: 9788203317248
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 184
  • Komponenttype: Grunnbok
  Nye Zeppelin 4. Språkbok (2020)
Oppdaterer... Oppdaterer...