NORSK FOR UNGDOMSSKOLEN

På høyden (2018)

Språklig tilpassede tematekster i naturfag, samfunnsfag, norsk og KRLE!

Hvorfor kjøpe På høyden?

På høyden 8–10 gir nyankomne ungdommer

• grunnleggende norskopplæring
• tilpasset opplæring i skolefag for lettere overgang til ordinær opplæring
• livsmestring, medvirkning og demokratisk deltakelse
• struktur og pedagogisk tilrettelagt bildemateriale
• innlæring av begreper med klikkbare oversettelser på arabisk, dari, engelsk, farsi, somali og tigrinja i uniboka

På høyden 8–10 er tilpasset Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR0702). Tverrfaglige temaer som livsmestring, medvirkning og demokratisk deltakelse er integrert. 

På høyden egner seg for opplæring i innføringsklasser og for minoritetsspråklige elever som går i ordinære klasser og har behov for tilpasset opplæring. Læremidlet kan dessuten brukes i voksenopplæringen, for eksempel i grunnskole for voksne og modulbasert FVO (forberedende voksenopplæring).

På høyden introduserer hverdagsspråk i den første delen – grunnkurset – for så å bygge ut språkferdigheter og innsikt i bruk av fagspråk med sikte på videre utdanning i temadelen. Kunnskap om språkets system og muligheter ivaretas på slutten av hvert kapittel, med en egen del som tar for seg reglene i språket. Det er knyttet en rekke interaktive elevoppgaver til dette.

 

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 1 200
Filtrer utvalget
Filter
 1. I den digitale ressursen får elevene en omfattende mengde interaktive oppgaver. Disse er delt inn i førforståelse, innhold, vokabular og grammatikk. Her kan elevene trene på og automatisere vokabular og språklige strukturer. De får også lytteoppgaver til alle kapitlene i forkurset og til utvalgte kapitler i temadelen. En kapitteltest følger etter hvert kapittel/tema.

  Lærerne får tilgang til digitalboken som kan brukes på skjerm i klasserommet. I tillegg er det lærerveiledning med konkrete forslag til hvordan bruke innholdet samt tips til filmer og annet som kan være nyttig i undervisningen. Kopioriginaler til kapitlene følger også med.
  • Utgivelsesår: 17.08.2021
  • ISBN: 9788203410499
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 8-10
  • Format: Digitalt produkt
  • Komponenttype: Digitalt læremiddel
  På høyden 8–10 Digitale ressurser
Oppdaterer... Oppdaterer...