Spire

Spire er en serie bøker i naturfag og samfunnsfag for småskolen: Spire naturfag og Spire samfunnsfag. Felles for alle bøkene i serien er en elevaktiviserende metode og en variert tilnærming til de ulike temaene innenfor fagene.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:

Kjøp Aschehoug Univers skolelisens og få - 30 % på grunnbøkene Fabel, Matemagisk, Quest og Stages.

Fra kr 175
Filtrer utvalget
Filter
 1. Spire 3 Naturfag
  Naturfag for småskoletrinnet
  Gro Wollebæk
  Spire naturfag er en serie arbeidsbøker som legger vekt på å skape en aktiv undervisning. Fagtekster og varierte innfallsvinkler gir innhold til naturfaglige begreper og fenomener, som gir et godt grunnlag for videre læring.

  Elevene vil gjennom arbeidet med boka få muligheten til å undre seg, diskutere, lese, formulere enkle hypoteser, utforske, erfare, skrive, tegne og lage. Forsøkene og de praktiske aktivitetene krever lite utstyr. De er enkle å forberede for læreren og enkle å gjennomføre sammen med elevene.

  Lærerveiledningene inneholder tips, fargerike kopiark, og ytterligere ideer til undervisningen.

  Spire 3 Naturfag er fullstendig revidert i henhold til ny læreplan.

  Spire Naturfag og Spire Samfunnsfag kan brukes sammen, eller uavhengig av hverandre.
  • Utgivelsesår: 29.08.2021
  • ISBN: 9788249220649
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 64
  • Komponenttype: Grunnbok
  Spire 3 Naturfag
 2. Spire 3 Samfunnsfag
  Samfunnsfag for småskoletrinnet
  Liv Anne Slagsvold Vedum
  Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag som legge vekt på å skape en aktive undervisning. Varierte innfallsvinkler gir et godt utgangspunkt for samtaler og diskusjoner omkring aktuelle samfunnsfaglige temaer.

  Elevene vil gjennom arbeidet med boka få muligheten til å reflektere, diskutere, lese, utforske ulike problemstillinger, erfare, skrive, tegne og lage.

  Spire samfunnsfag inneholder:
  * Førlesingsoppgaver som aktiviserer og motiverer
  * Varierte lesetekster
  * Varierte og morsomme oppgaver og aktiviteter
  * Aktiviteter som ivaretar grunnleggende ferdigheter
  * Lærerveiledning med kopiark og tips til ytterligere aktiviteter

  Boken inngår i Spire-serien, som samlet dekker kompetansemålene i naturfag og samfunnsfag for 1.- 4.trinn.
  Spire samfunnsfag kan brukes sammen med, eller uavhengig av, Spire naturfag-serien.
  • Utgivelsesår: 14.10.2021
  • ISBN: 9788249220700
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 64
  • Komponenttype: Grunnbok
  Spire 3 Samfunnsfag
Oppdaterer... Oppdaterer...