Spire

Spire er en serie bøker i naturfag og samfunnsfag for småskolen: Spire naturfag og Spire samfunnsfag. Felles for alle bøkene i serien er en elevaktiviserende metode og en variert tilnærming til de ulike temaene innenfor fagene.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 175
Filtrer utvalget
Filter
 1. Spire 1 Naturfag
  Naturfag for småskoletrinnet
  Gro Wollebæk
  Spire 1 Naturfag er fullstendig revidert i henhold til ny læreplan. Den fortsetter Spireseriens aktivitetsbaserte naturfagsundervisning. Spire 1 inneholder varierte fagtekster, små forskeraktiviteter og oppgaver som gir elevene en variert tilnærming. Oppgavene og aktivitetene er lagt opp slik at elevene må diskutere, lage enkle hypoteser, undersøke, samarbeide, lage, spille, lese, tegne og skrive. Forsøkene og de praktiske aktivitetene krever lite utstyr, de er enkle å forberede for læreren og enkle å gjennomføre sammen med elevene.
  • Utgivelsesår: 16.10.2020
  • ISBN: 9788249220588
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 40
  • Komponenttype: Grunnbok
  Spire 1 Naturfag
 2. Spire 1 Samfunnsfag
  Samfunnsfag for småskoletrinnet
  Liv Anne Slagsvold Vedum
  Spire 1 Samfunnsfag har en praktisk og undersøkende tilnærming til faget.
  Tekstene er varierte og legger opp til samtaler og diskusjoner. Elevene får gjennom ulike samtaleaktiviteter og dilemmaoppgaver mulighet til å reflektere omkring situasjoner de kan kjenne seg igjen i.

  Spire 1 Samfunnsfag inneholder et vell av varierte oppgaver og aktiviteter som legger
  til rette for at elevene må samarbeide, utforske, lage, lese, tegne og skrive - helt i tråd med ny læreplan.
  Spire 1 Samfunnsfag og Spire 2 Samfunnsfag dekker den nye læreplanens mål etter 2. trinn.
  • Utgivelsesår: 09.09.2020
  • ISBN: 9788249220557
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 32
  • Komponenttype: Grunnbok
  Spire 1 Samfunnsfag
 3. Spire 2 Naturfag
  Naturfag for småskoletrinnet
  Gro Wollebæk
  Spire 2 Naturfag er fullstendig revidert i henhold til ny læreplan. Den fortsetter Spireseriens aktivitetsbaserte naturfagsundervisning. Spire 2 inneholder varierte fagtekster, små forskeraktiviteter og oppgaver som gir elevene en variert tilnærming. Oppgavene og aktivitetene er lagt opp slik at elevene må diskutere, lage enkle hypoteser, undersøke, samarbeide, lage, spille, lese, tegne og skrive. Forsøkene og de praktiske aktivitetene krever lite utstyr, de er enkle å forberede for læreren og enkle å gjennomføre sammen med elevene.
  • Utgivelsesår: 01.08.2020
  • ISBN: 9788249220601
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 42
  • Komponenttype: Grunnbok
  Spire 2 Naturfag
 4. Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag som legger vekt på å skape en aktiv undervisning. Varierte innfallsvinkler gir et godt utgangspunkt for samtaler og diskusjoner omkring aktuelle samfunnsfaglige temaer. Dette gir elevene et solid grunnlag for videre læring.
  Elevene vil gjennom arbeidet med boka få muligheten til å reflektere, diskutere, lese, utforske ulike problemstillinger, erfare, skrive, tegne og lage.

  Lærerveiledningen inneholder tips, fargerike kopiark og ytterligere ideer til undervisningen.

  Spire 2 Samfunnsfag dekker kompetansemål etter 2. trinn i KL20. Boka kan brukes sammen med Spire 2 Naturfag, men kan også brukes uavhengig av denne.
  • Utgivelsesår: 01.08.2020
  • ISBN: 9788249219278
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 56
  • Komponenttype: Grunnbok
  Spire 2 Samfunnsfag
 5. Spire 3 Naturfag
  Naturfag for småskoletrinnet
  Gro Wollebæk
  Spire naturfag er en serie arbeidsbøker som legger vekt på å skape en aktiv undervisning. Fagtekster og varierte innfallsvinkler gir innhold til naturfaglige begreper og fenomener, som gir et godt grunnlag for videre læring.

  Elevene vil gjennom arbeidet med boka få muligheten til å undre seg, diskutere, lese, formulere enkle hypoteser, utforske, erfare, skrive, tegne og lage. Forsøkene og de praktiske aktivitetene krever lite utstyr. De er enkle å forberede for læreren og enkle å gjennomføre sammen med elevene.

  Lærerveiledningene inneholder tips, fargerike kopiark, og ytterligere ideer til undervisningen.

  Spire 3 Naturfag er fullstendig revidert i henhold til ny læreplan.

  Spire Naturfag og Spire Samfunnsfag kan brukes sammen, eller uavhengig av hverandre.
  • Utgivelsesår: 29.08.2021
  • ISBN: 9788249220649
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 64
  • Komponenttype: Grunnbok
  Spire 3 Naturfag
 6. Spire 3 Samfunnsfag
  Samfunnsfag for småskoletrinnet
  Liv Anne Slagsvold Vedum
  Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag som legge vekt på å skape en aktive undervisning. Varierte innfallsvinkler gir et godt utgangspunkt for samtaler og diskusjoner omkring aktuelle samfunnsfaglige temaer.

  Elevene vil gjennom arbeidet med boka få muligheten til å reflektere, diskutere, lese, utforske ulike problemstillinger, erfare, skrive, tegne og lage.

  Spire samfunnsfag inneholder:
  * Førlesingsoppgaver som aktiviserer og motiverer
  * Varierte lesetekster
  * Varierte og morsomme oppgaver og aktiviteter
  * Aktiviteter som ivaretar grunnleggende ferdigheter
  * Lærerveiledning med kopiark og tips til ytterligere aktiviteter

  Boken inngår i Spire-serien, som samlet dekker kompetansemålene i naturfag og samfunnsfag for 1.- 4.trinn.
  Spire samfunnsfag kan brukes sammen med, eller uavhengig av, Spire naturfag-serien.
  • Utgivelsesår: 14.10.2021
  • ISBN: 9788249220700
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 64
  • Komponenttype: Grunnbok
  Spire 3 Samfunnsfag
Oppdaterer... Oppdaterer...