ENGELSK FOR UNGDOMSSKOLEN

Stages 8–10

Skaper et aktivt klasserom med samarbeid, samtaler og kreativ skriving på engelsk!

Hvorfor kjøpe Stages?

Stages 8–10 gir elevene

• et aktivt klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus
• god lydstøtte innlest av profesjonelle skuespillere
• spennende tekster og illustrasjoner som stimulerer til lærelyst
• oppgaver hvor elevene må reise seg fra stolen og leke med engelskspråket

Systematisk språk- og skriveopplæring
Stages består av systematisk språk- og skriveopplæring. På slutten av hvert kapittel finner du grammatikk- og språksider samt skrivekurs.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:

Kjøp Aschehoug Univers skolelisens og få - 30 % på grunnbøkene Fabel, Matemagisk, Quest og Stages.

Fra kr 599
Filtrer utvalget
Filter
 1. Stages 10
  Textbook, engelsk for ungdomstrinnet
  Felicia Røkaas Synnøve Pettersen
  Stages 8-10 ble revidert til fagfornyelsen 2020.

  I Stages får elevene møte tekster om viktige og meningsfulle temaer som inspirerer til samtale og videre arbeid. Tekstene er av ulik lengde og vanskelighetsgrad og representerer mange ulike sjangre. Du finner et mangfold av oppgaver som gjør det lett å variere og tilpasse undervisningen til ulike elevtyper og ulike undervisningssituasjoner.

  Grammatikk- og språkoppgaver bidrar til at elevene får en god overgang fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet. God skrivekompetanse utvikles gjennom skrivekurs og modelltekster.

  Stages 10 består av følgende kapitler:
  1 Choices
  2 Democracy and Citizenship
  3 Indigenous Peoples
  4 The English-speaking World: Nigeria, South Africa and Australia
  5 Sustainable Development

  Nytt for revisjonen er:
  · muntlige og skriftlige oppgaver av litt mer omfattende karakter på slutten av hvert av de fem kapitlene
  · grammatikk og språkoppgaver etter hvert kapittel
  · skrivekurs i hvert kapittel

  Stages 10 kommer til høstferien.
  • Utgivelsesår: 28.10.2021
  • ISBN: 9788203406478
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: Grunnskole 8-10
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 328
  • Komponenttype: Grunnbok
  Stages 10
Oppdaterer... Oppdaterer...