ENGELSK FOR UNGDOMSSKOLEN

Stages 8–10 (2013)

En kilde til fornying og inspirasjon. Motiverer elevene og gjør læreren god!

Hvorfor kjøpe Stages?

En kilde til fornying og inspirasjon
Motiverer elevene og gjør læreren god

Stages 8–10 er et moderne og komplett engelskverk for ungdomstrinnet som motiverer og begeistrer elevene og gjør planleggingen av undervisningen enklere. Tekstene i læreboka har viktige og meningsfulle temaer som inspirerer til samtale og videre arbeid. De er av ulik lengde og vanskegrad og representerer flere ulike sjangrer. Et mangfold av oppgaver dekker de grunnleggende ferdighetene i revidert læreplan av 2013. Stor variasjon i oppgaver er vektlagt slik at elevene får møte ulike arbeidsmetoder og får brukt flere sider av seg selv. I dette ligger det også muligheter for differensiering.

I tillegg til lærebøkene består verket av forenklede utgaver, lærer-cd, lærerveiledning og et mangfold av nettressurser. Elevnettstedet med supplerende oppgaver, er gratis. Elever som ønsker ekstra lydstøtte kan abonnere på lydbøker. Lærernettstedet tilbyr digital utgave av læreboka med tilgang til lydstoff, videoer, supplerende oppgaver, nyttige lenker med mer, og en egen ressursbank med praktiske undervisningstips, årsplanforslag, kapittelprøver og løsningsforslag.

Læreboka tilbys også som digitalbok.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:

Kjøp Aschehoug Univers skolelisens og få - 30 % på grunnbøkene Fabel, Matemagisk, Quest og Stages.

Fra kr 559
Filtrer utvalget
Filter
 1. Stages 8-10 Highlights er kombinerte tekst- og arbeidsbøker i A4-format som letter differensieringen i klasserommet. Lettlestutgavene følger i hovedsak hovedbøkenes struktur, innhold og oppbygning. Tekstene er forkortet og forenklet, og enkelte tekster er utelatt. Også oppgavene er forenklet og noen er utelatt.

  Det er satt inn en ny oppgavekategori, Vocabulary, for å hjelpe elevene med å bygge opp et vokabular. Grammatikken er satt inn i margen på den siden der den skal brukes i stedet for i Reference Section bakerst i boka. Bildematerialet er i hovedsak identisk.

  Lettlestutgavene brukes i stedet for hovedbøkene.
  • Utgivelsesår: 17.02.2016
  • ISBN: 9788203401169
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 8-10
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 240
  • Komponenttype: Grunnbok
  Stages 8. Highlights
 2. Alle tekstene i læreboka har forslag til førlesingsoppgave (Starting Point). De aktiverer elevens forkunnskaper, forståelse av et tema eller antakelse om hva teksten vil handle om. En del tekster har stoppunkter underveis til ettertanke eller videre refleksjon.

  Mye av oppgavestoffet i læreboka er laget med tanke på tekstforståelse og tekstbearbeiding, og spennet i oppgavetyper trigger elevenes ulike læringsstiler. I 8-trinnsboka bidrar grammatikk- og språkoppgavene til at elevene får en god overgang fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet.

  Reference Section bakerst i boka refererer til gode strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon.
  • Utgivelsesår: 22.03.2013
  • ISBN: 9788203345401
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 8-10
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 320
  • Komponenttype: Grunnbok
  Stages 8. Textbook
Oppdaterer... Oppdaterer...