NORSK FOR BARNESKOLEN

Ukas ord

Ukas ord gir elevene en lystbetont og systematisk trening i rettskriving og lærer dem gode strategier for å skrive riktig!

Ukas ord gir elevene en lystbetont og systematisk trening i rettskriving og lærer dem gode strategier for å skrive riktig. Elevene utvikler gradvis ortografiske ferdigheter basert på rettskrivingsregler og forståelse for at grammatiske former påvirker skrivemåten. Rettskriving er et viktig ledd i utviklingen av en helhetlig skrivekompetanse.

Ukas ord behandler de viktigste rettskrivingsreglene og trener dem gjennom kjente, høyfrekvente ord tilpasset det aktuelle trinnet. Ukas ord er laget ut fra en helhetlig plan for rettskriving for elever på barnetrinnet og mellomtrinnet.

Oppgavene i Ukas ord er varierte, men hvert oppslag har samme oppbygning og følger samme arbeidsgang. Bøkene blir derfor fort selvinstruerende for elevene. Ukas ord passer både til skolearbeid og hjemmearbeid. Bøkene passer også meget godt for spesialundervisning og for elever med norsk som andrespråk.

Hver bok i serien Ukas ord inneholder ca. 22 oppslag. Hvert oppslag presenterer nye ord som har noe sentralt felles. De følger samme rettskrivingsregler eller er på annen måte knyttet til hverandre under en felles overskrift. I hvert oppslag får elevene brukt ordene i mange varierte og meningsfulle sammenhenger, og de blir gradvis bevisst hvilke rettskrivingsregler som gjelder. Rettskrivingsreglene vies større oppmerksomhet for hvert klassetrinn. Ukas ord avsluttes med en kort repetisjonsdel. I hver bok er det også en enkel, men instruktiv lærerveiledning.

Bøkene egner seg godt til stasjonsundervisning.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Arbeidsbok
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
() ()
:
Fra kr 130
Filtrer utvalget
Filter
 1. VEKEORD 1
  store bokstavar
  Hanne Solem
  VEKEORD 1 er utviklet for elever i den tidlige fasen i skriveopplæringen. På hvert oppslag øves fire enkle, lydrette ord gjennom morsomme og varierte oppgaver. Samtidig repeteres ord fra tidligere oppslag. Det er en fordel å arbeide med kapitlene i kronologisk rekkefølge.

  Ordene er konkretisert gjennom tydelige og fargerike illustrasjoner. Dette letter leseforståelsen og begrepsinnlæringen.

  Denne utgaven har store bokstaver.
  • Utgivelsesår: 07.04.2010
  • ISBN: 9788249213764
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Heftet
  • Sider: 40
  • Komponenttype: Arbeidsbok
  VEKEORD 1
 2. Vekeord 1
  små bokstavar
  Hanne Solem
  Vekeord 1 er utviklet for elever i den tidlige fasen i skriveopplæringen. På hvert oppslag øves fire enkle, lydrette ord gjennom morsomme og varierte oppgaver. Samtidig repeteres ord fra tidligere oppslag. Det er en fordel å arbeide med kapitlene i kronologisk rekkefølge.

  Ordene er konkretisert gjennom tydelige og fargerike illustrasjoner. Dette letter leseforståelsen og begrepsinnlæringen.

  Denne utgaven har små bokstaver.
  • Utgivelsesår: 07.04.2010
  • ISBN: 9788249213757
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Heftet
  • Sider: 40
  • Komponenttype: Arbeidsbok
  Vekeord 1
Oppdaterer... Oppdaterer...