TIL LÆREREN

Ukeplanleggere

Planleggingsverktøyet du ikke kan unnvære, enten du jobber på SFO, barnetrinnet, ungdomstrinnet, videregående eller i skoleledelsen!

Ukeplanleggeren – planleggingsverktøyet du ikke kan unnvære, enten du jobber på SFO, barnetrinnet, ungdomstrinnet, videregående, voksenopplæringen eller i skoleledelsen. Våre populære ukeplanleggere er pedagogenes førstevalg! Vi har en for alle!

De ulike ukeplanleggerne revideres hvert år slik at de til enhver tid er tilpasset behovet til brukerne. Her finner du ingen unødvendige sider!

Ukeplanleggerne våre et praktisk hjelpemiddel som gir deg en helthetlig oversikt over timer, dager, uker og månedene. Hele skoleåret!

I ukeplanleggerne finner du rikelig med plass til viktige opplysninger, gruppeoversikt, daglige notater, ukentlige gjøremål og møtereferater. Ukeplanleggerne inneholder ulike skjemaer som er tilpasset pedagogens eller skolelederens mange oppgaver.

Som et tillegg kan du kjøpe en linjal som du kan feste i spiralen, og som kan brukes som bokmerke i ukeplanleggerne våre i A4-størrelse.

Førsteklasselærer 2022–2023 inneholder mange gøyale aktiviteter og tips til bruk i undervisningen, samt en rekke kopiark i farger. Tipsene og aktivitetene fornyes hvert år.

Her finner du kopiark i nynorskutgave til Førsteklasselærer 2022–2023.

Dette er nytt i år:

 • Ukeplanlegger for skoleadministrasjonen
  Siste skudd på stammen er en ukeplanlegger for deg som jobber i administrasjonen.
  Den er i en hendig A5-størrelse slik at den kan ligge oppslått på arbeidsplassen uten at
  den er i veien og tar for stor plass. I ukeplanleggeren finner du ulike skjemaer, slik som oversikt over personalet, planleggingsdager, innkjøp og avtaler. Ukesoppslagene har plass til å notere daglige gjøremål, samt en side med plass til å gjøre generelle notater. Bakerst i ukeplanleggeren er det godt med plass til møtenotater. Ukeplanleggeren har plastlomme i på innsiden av omslaget. Omslaget er i solid plastmateriale. Spiralisert rygg.
 • Førsteklasselærer 2022–2023 – mange nye tips, aktiviteter og fargerike kopiark!
Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Komponenttype
 1. Tilleggsmateriell
Filtrer utvalget
Filter
Format:
Målform:
() ()
:
Fra kr 126
Filtrer utvalget
Filter
 1. Ukeplanlegger for SFO 2023-2024 gir lederen og de ansatte på SFO/AKS god oversikt over ukene gjennom hele året (inkl. sommermånedene). Hver uke har et oppslag med oversikt over ukedagene, samt en notatside hvor det er god plass til daglige notater. Ukeplanlegger for SFO har nyttige skjemaer som gir god oversikt planleggingsdager, ferier, avspasering for de ansatte. Planleggeren inneholder også skjemaer som gir oversikt over de ulike basene/gruppene, samt skjemaer for periode- og prosjektplanlegging. Skaff deg en flyttbar linjal som kan brukes som bokmerke. Festes i ukeplanleggerens spiral. Les mer om Ukeplanlegger-linjalen på nettsiden.

  Praktisk A4-plastlomme på innsiden av omslaget foran.
  Praktisk A5-plastlomme på innsiden av omslaget bakerst.

  Omslaget er i solid resirkulerbart plastmateriale.
  Spiralisert rygg.
  • Utgivelsesår: 16.03.2023
  • ISBN: 9788203412424
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: BE
  • Sider: 136
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  SFO-planlegger 2023-2024
 2. Førsteklasselærer 2023-2024


  Denne ukeplanleggeren er spesiallaget til deg som skal være lærer for de yngste elevene. Ukeplanleggeren inneholder morsomme og nyttige tips hver uke. Tipsene er knyttet opp mot ulike fagområder, fysisk aktivitet, sosial kompetanse og uteskole, så her får du varierte tips! Ukeplanleggeren har fargerike kopiark som du kan bruke i undervisningen. Omlag 50% av aktivitetene byttes ut hvert år.

  Plastlomme bakerst til ulike skriv (A4-størrelse).

  I tillegg til ukentlige tips har Førsteklasselærer 2023-2024 god plass til daglige og ukentlige notater, timeplaner, gruppeoversikt, bursdagslister, avkrysningslister som kan tilpasses dine behov, oversikt over elevsamtaler, samt notatark til elev- og utviklingssamtalen.

  Førsteklasselærer 2023-2024 har ett oppslag og to notatsider for hver uke gjennom hele skoleåret som gir helhetlig oversikt. Notatsidene er utformet med linjer.

  Omslaget er i solid resirkulerbart plastmateriale.
  Rygg: spiralisert

  Kontakt forlaget for kopiark på nynorsk.
  • Utgivelsesår: 16.03.2023
  • ISBN: 9788203412462
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: BE
  • Sider: 224
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  Førsteklasselærer 2023 - 2024
 3. Ukeplanleggeren for lærere på barnetrinnet gir læreren god og samlet oversikt over skoleåret, dagene og ukene. Her finner du god plass til daglige og ukentlige notater, timeplaner, gruppeoversikt, viktige opplysninger, plass til møtereferater, oversikt over elevsamtaler, samt nyttige notatark til elev- og utviklingssamtalen.
  Ukeplanleggeren har ett oppslag og én notatside for hver uke gjennom hele skoleåret som gir helhetlig oversikt og hjelper læreren å planlegge ukene i lang tid fremover.
  Før hver måned er det satt inn en månedskalender med mulighet til å gjøre notater.
  Det er også lagt til en månedsoversikt hvor du kan skrive inn viktige datoer, slik som f.eks. merkedager og høytider i ulike religioner.

  Praktisk "klippehjørne" nederst i høyre hjørne for hver uke gjør det lettere å finne raskt fram til riktig uke.
  Alternativt kan man kjøpe en egen linjal/bokmerke som kan festes i plastspiralen og flyttes etter hvert som ukene går.

  Praktisk A4-plastlomme på innsiden av omslaget foran.
  Praktisk A5-plastlomme på innsiden av omslaget bakerst.

  Omslaget er i solid resirkulerbart plastmateriale
  Spiralisert rygg
  • Utgivelsesår: 29.03.2023
  • ISBN: 9788203412400
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4, Grunnskole 5-7
  • Format: BE
  • Sider: 176
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  Ukeplanlegger for lærere på barnetrinnet 2023-2024
 4. Ukeplanleggeren for lærere på ungdomstrinnet gir læreren god og samlet oversikt over skoleåret, dagene og ukene. Her finner du god plass til daglige og ukentlige notater, timeplaner, gruppeoversikt, viktige opplysninger, plass til møtereferater, oversikt over elevsamtaler, samt nyttige notatark til elev- og utviklingssamtalen. Det er også god plass til føring av karakterer, fravær, orden/oppførsel og innleveringer.
  Ukeplanleggeren har ett oppslag og én notatside for hver uke gjennom hele skoleåret som gir helhetlig oversikt og hjelper læreren å planlegge ukene i lang tid fremover. I ukeplanleggeren finner du også en månedsoversikt hvor du kan notere viktige datoer, slik som merkedager og høytider i ulike religioner.

  Omslaget er i solid resirkulerbart plastmateriale.
  Rygg: spiralisert
  • Utgivelsesår: 16.03.2023
  • ISBN: 9788203412417
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 8-10
  • Format: BE
  • Sider: 196
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  Ukeplanlegger for lærere på ungdomstrinnet 2023-2024
 5. Ukeplanleggeren for skoleledere er et unnværlig planleggingsverktøy og gir lederen god oversikt over skoleåret, dagene og ukene. Her finner du sider for oppfølging av ansatte, oversikt over teamene, oversikt over kartlegginger og undersøkelser. Hver uke har et oppslag hvor det er plass til daglige notater og ukentlige gjøremål. I tillegg er det rikelig med plass til møtereferater.

  Praktisk A4-plastlomme på innsiden av omslaget foran.
  Praktisk A5-plastlomme på innsiden av omslaget bakerst.

  Omslaget er i solid resirkulerbart plastmateriale.
  Spiralisert rygg.
  • Utgivelsesår: 16.03.2023
  • ISBN: 9788203412455
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4, Grunnskole 5-7, Grunnskole 8-10
  • Format: BE
  • Sider: 204
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  Ukeplanlegger for skoleledere 2023-2024
 6. Ukeplanlegger for lærere i videregående skole gir læreren god og samlet oversikt over undervisning
  og de ulike elevgruppene gjennom hele skoleåret, dagene og ukene.

  Ukeplanleggeren for lærere i videregående skole er todelt:
  Første del inneholder oversikt over året, oversikt over teamene og en ukeplanlegger med god plass for daglige notater som gir helhetlig oversikt over gjøremål og hjelper læreren å planlegge ukene i lang tid fremover.

  Andre del er delt i seks like bolker, en for hver klasse/gruppe. Hver bolk inneholder skjemaer for utfylling av karakterer, innlevering, prosjektarbeid, fravær, observasjoner samtaler og oppfølging.

  I margen har ukeplanleggeren har praktisk inndeling av både måneder og grupper som gjør at det er lett å finne fram.

  Praktisk A4-plastlomme på innsiden av omslaget foran.
  Praktisk A5-plastlomme på innsiden av omslaget bakerst.

  Omslaget er i solid resirkulerbart plastmateriale.
  Spiralisert rygg.
  • Utgivelsesår: 16.03.2023
  • ISBN: 9788203412431
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg1, Vg2, Vg3
  • Format: BE
  • Sider: 240
  • Komponenttype: Tilleggsmateriell
  Ukeplanleggere for lærere i videregående skole 2023-2024
Oppdaterer... Oppdaterer...