NORSK FOR BARNESKOLEN

Zeppelin 1–7 (2002)

Elevene møter begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift!

Hvorfor kjøpe Zeppelin?

Sikker begrepsoppfattelse er grunnlaget for all læring. Gjennom Zeppelin 1A og 1B møter elevene begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift. Elevene oppmuntres til å leke med språket. De rimer, finner ord i tale og skrift og blir kjent med stavelser og lyder. Zeppelin 1A og 1B har eget lesekurs og mange nye og enkle lesetekster. Nivådifferensierte oppgaver øver opp språklig bevissthet. 

Zeppelin 2A og 2B får elevene innføring i strategier og arbeidsmåter som støtter opp om lese- og skriveutviklingen. Oppgavene i Zeppelin for 2. trinn gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive. 

Den videre lese- og skriveopplæringen i Zeppelin og 4 er en systematisk innføring i tekst, grammatikk og rettskriving. Sammenhengen mellom de ulike komponentene er tydelig og lett å forstå. Språkbøkene, lesebøkene og arbeidsbøkene utfyller hverandre. 

Zeppelin 5– 7 gjør arbeidsdagen lettere for lærere. Læremiddelet gir praktisk hjelp til systematisk lese- og skriveopplæring. Tydelige læringsmål og fokus på grunnleggende ferdigheter gjør Zeppelin til et trygt valg i forhold til kravene i den nye læreplanen. 

Zeppelin er fleksibelt i bruk. I lærerveiledningen finnes det forslag til årsplan, men den er ikke bundet til å følge bøkene kapittel for kapittel. Zeppelin er ryddig og lett å finne fram i. Verket er tilpasset aldersgruppa i språk og visuelt uttrykk. 

Tilpasning og systematikk er stikkord for læremiddelet. 

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
() ()
:

Kjøp Aschehoug Univers skolelisens og få - 30 % på grunnbøkene Fabel, Matemagisk, Quest og Stages.

Fra kr 188
Filtrer utvalget
Filter
 1. Zeppelin 4. Lesebok
  Lærebok. Norsk for barnetrinnet
  Turid Fosby Elsness
  Zeppelin 4 lesebok vekker leselyst, og har både sakpregede og skjønnlitterære tekster. Det er lagt stor vekt på varierte og fargerike illustrasjoner, både tegninger og foto. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt forståelse og motivasjon.

  Zeppelin 4 lesebok har oppgaver differensiert i to nivåer. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere. Zeppelin 4 lesebok kan også være utgangspunkt for oppgaver i Zeppelin 4 språkbok.
  • Utgivelsesår: 20.04.2007
  • ISBN: 9788203310980
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 180
  • Komponenttype: Grunnbok
  Zeppelin 4. Lesebok
 2. Zeppelin 4. Språkbok
  Lærebok. Norsk for barnetrinnet
  Turid Fosby Elsness
  Zeppelin 4 språkbok legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse.

  Zeppelin 4 språkbok gir systematisk innføring i
  - tekstkunnskap
  - grammatikk
  - ordkunnskap og rettskriving
  - lese- og læringsstrategier

  Zeppelin 4 språkbok og Zeppelin 4 lesebok følger hverandre tett, tematisk og språklig. Språkboka har henvisninger til leseboka og egner seg godt som utgangspunkt for undervisningen.

  Til hvert kapittel er det varierte og nivådifferensierte oppgaver. Rød farge markerer de enkleste oppgavene, mens gul farge markerer oppgaver som er litt vanskeligere.

  Til Zeppelin 4 språkbok hører det også med en arbeidsbok.
  • Utgivelsesår: 20.04.2007
  • ISBN: 9788203315138
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 160
  • Komponenttype: Grunnbok
  Zeppelin 4. Språkbok
Oppdaterer... Oppdaterer...