NORSK FOR BARNESKOLEN

Zeppelin 1–7 (2002)

Elevene møter begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift!

Hvorfor kjøpe Zeppelin?

Sikker begrepsoppfattelse er grunnlaget for all læring. Gjennom Zeppelin 1A og 1B møter elevene begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift. Elevene oppmuntres til å leke med språket. De rimer, finner ord i tale og skrift og blir kjent med stavelser og lyder. Zeppelin 1A og 1B har eget lesekurs og mange nye og enkle lesetekster. Nivådifferensierte oppgaver øver opp språklig bevissthet. 

Zeppelin 2A og 2B får elevene innføring i strategier og arbeidsmåter som støtter opp om lese- og skriveutviklingen. Oppgavene i Zeppelin for 2. trinn gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive. 

Den videre lese- og skriveopplæringen i Zeppelin og 4 er en systematisk innføring i tekst, grammatikk og rettskriving. Sammenhengen mellom de ulike komponentene er tydelig og lett å forstå. Språkbøkene, lesebøkene og arbeidsbøkene utfyller hverandre. 

Zeppelin 5– 7 gjør arbeidsdagen lettere for lærere. Læremiddelet gir praktisk hjelp til systematisk lese- og skriveopplæring. Tydelige læringsmål og fokus på grunnleggende ferdigheter gjør Zeppelin til et trygt valg i forhold til kravene i den nye læreplanen. 

Zeppelin er fleksibelt i bruk. I lærerveiledningen finnes det forslag til årsplan, men den er ikke bundet til å følge bøkene kapittel for kapittel. Zeppelin er ryddig og lett å finne fram i. Verket er tilpasset aldersgruppa i språk og visuelt uttrykk. 

Tilpasning og systematikk er stikkord for læremiddelet. 

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filter
Format:
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 315
Filtrer utvalget
Filter
 1. Zeppelin 1A-B
  Lærerveiledning. Norsk for barnetrinnet
  Turid Fosby Elsness
  Zeppelin 1A-B lærerveiledning gir konkret og oversiktlig veiledning i hvordan Zeppelin 1A og Zeppelin 1B kan brukes.
  - Del 1 gir det teoretiske og pedagogiske fundamentet for Zeppelin 1A og Zeppelin 1B.
  - Del 2 gir blant annet en samlet framstilling av aktiviteter som bidrar til å utvikle elevenes muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter.
  - Del 3 gir konkrete forslag til aktiviteter i forbindelse med gjennomgangen av lærestoffet i Zeppelin 1A og Zeppelin 1B.
  - Del 4 inneholder sanger med noter.
  - Del 5 inneholder et stort antall kopiark med blant annet bilde-, ord- og setningskort tilpasset hver bokstavside.
  • Utgivelsesår: 29.08.2011
  • ISBN: 9788203340680
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Heftet
  • Sider: 360
  • Komponenttype: Lærerveiledning
  Zeppelin 1A-B
Oppdaterer... Oppdaterer...