NORSK FOR BARNESKOLEN

Zeppelin 1–7 (2002)

Elevene møter begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift!

Hvorfor kjøpe Zeppelin?

Sikker begrepsoppfattelse er grunnlaget for all læring. Gjennom Zeppelin 1A og 1B møter elevene begreper som er viktige for å kunne forme bokstaver og forholde seg til skrift. Elevene oppmuntres til å leke med språket. De rimer, finner ord i tale og skrift og blir kjent med stavelser og lyder. Zeppelin 1A og 1B har eget lesekurs og mange nye og enkle lesetekster. Nivådifferensierte oppgaver øver opp språklig bevissthet. 

Zeppelin 2A og 2B får elevene innføring i strategier og arbeidsmåter som støtter opp om lese- og skriveutviklingen. Oppgavene i Zeppelin for 2. trinn gir elevene mulighet til å fortelle, samtale, lese og skrive. 

Den videre lese- og skriveopplæringen i Zeppelin og 4 er en systematisk innføring i tekst, grammatikk og rettskriving. Sammenhengen mellom de ulike komponentene er tydelig og lett å forstå. Språkbøkene, lesebøkene og arbeidsbøkene utfyller hverandre. 

Zeppelin 5– 7 gjør arbeidsdagen lettere for lærere. Læremiddelet gir praktisk hjelp til systematisk lese- og skriveopplæring. Tydelige læringsmål og fokus på grunnleggende ferdigheter gjør Zeppelin til et trygt valg i forhold til kravene i den nye læreplanen. 

Zeppelin er fleksibelt i bruk. I lærerveiledningen finnes det forslag til årsplan, men den er ikke bundet til å følge bøkene kapittel for kapittel. Zeppelin er ryddig og lett å finne fram i. Verket er tilpasset aldersgruppa i språk og visuelt uttrykk. 

Tilpasning og systematikk er stikkord for læremiddelet. 

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filter
Format:
Filtrer utvalget
Filter
() ()
:
Fra kr 315
Filtrer utvalget
Filter
 1. Zeppelin C har som mål å utvikle og befeste kontekstbaserte lesestrategier. Lærerveiledningen er delt inn i tre hoveddeler:

  1. Innledning - utvikling av kontekstbaserte lesestrategier
  2. Arbeid i klasserommet - tips til oppgaver og metoder
  3. Kommentarer til lesestykkene i Zeppelin C - systematisk gjennomgang av elevboka med tips til undervisningen.

  Det er også satt av plass til egne notater.
  • Utgivelsesår: 22.05.2007
  • ISBN: 9788203315039
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Heftet
  • Sider: 184
  • Komponenttype: Lærerveiledning
  Zeppelin C
 2. Zeppelin B lærerveiledning har en innledende del og tar deretter for seg kapitlene i elevbøkene med konkrete tips og kopiark.
  • Utgivelsesår: 03.01.2007
  • ISBN: 9788203315015
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Heftet
  • Sider: 356
  • Komponenttype: Lærerveiledning
  Zeppelin B
 3. Zeppelin 2A-B
  Lærerveiledning. Norsk for barnetrinnet
  Turid Fosby Elsness
  Zeppelin 2A/2B lærerveiledning er lærerens gode medhjelper og idébank. Den inneholder en kortfattet, generell innføring i den første lese- og skriveopplæringen, de metodiske grunntankene bak læreverket, forslag til brev til foresatte, prøver og tester.

  Zeppelin 2A/2B lærerveiledning gir konkret og oversiktlig veiledning i hvordan Zeppelin-verket kan brukes.

  Zeppelin 2A/2B lærerveiledning er i tillegg en skattkiste av pedagogiske tips, språkleker, sanger og oppgaver.
  • Utgivelsesår: 20.12.2012
  • ISBN: 9788203343117
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Grunnskole 1-4
  • Format: Heftet
  • Sider: 448
  • Komponenttype: Lærerveiledning
  Zeppelin 2A-B
Oppdaterer... Oppdaterer...