God i norsk 

Gjør språkinnlæringen strukturert og overkommelig

Læremidler for norsk som andrespråk

 

Webinaropptak

Den nye læreplanen i norsk som andrespråk

I denne presentasjonen gjør Lena Berg Andersen rede for hvordan God i norsk fra Aschehoug møter de nye læreplanmålene. Hun legger spesielt vekt på B1-nivå.

Stasjonsøvelser

Jannecke Hofset har god erfaring med stasjonsøvelser i klasserommet. Her forteller hun hva som fungerer og hvordan hun gjør det på A1/A2-nivå.

Skriving på B2-nivå

Hvordan få deltakerne til å skrive argumenterende tekster? Dette er et av spørsmålene Hildegunn Klippen svarer på i sin presentasjon om skriving på B2-nivå.

Nu klinger igjennom Bartebyen

I denne samtalen snakker forfatter Khaleel Etwebi med Øystein Haugsbø om sitt møte med det norske og hva han gjorde for å få innpass i studentmiljøet i Trondheim. Han kom som flyktning fra Libya i 2014 og har fått gode anmeldelser for sin første bokutgivelse.
 

Inspirasjon

Aktivt klasserom

Aktivt klasserom er filmer som viser en aktiviserende undervisning.

God i norsk med God i norsk

"Det er ikke vanskelig, men du må jobbe litt hardt for å bli god i norsk." Norhan kom fra Syria i 2016 og er mor til tre barn. Hun begynte på norskkurs for ett år og tre måneder siden.

God i norsk på alle nivåer

God i norsk er nå et helhetlig læremiddel fra A1 til B2-nivå. Det skal ikke være nødvendig å bruke andre læremidler for å komme i mål. Alt innhold som trengs til undervisningen finnes i God i norsk.

Arbeid tverrfaglig med demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap er ett av de tverrfaglige temaene både for de som jobber etter Kunnskapsløftet (LK20) og Læreplan i norsk for voksne innvandrere.