Aktivt klasserom med God i norsk

Aktivt klasserom er filmer som viser en aktiviserende undervisning. Med økt bevisstgjøring rundt læringsstrategier og selve læringsprosessen, er målet at deltakerne i større grad skal involveres i og vise ansvarsfølelse for egen læring. Det vil gi økt læringsutbytte.


Bilde av lærer og elever

Spør og bytt 

Dette er spørsmål og svar, eller ord med forklaring, som passer fint på alle nivåer. Læreren klipper opp arkene, og så går deltakerne rundt i klassen og snakker med hverandre. Dette passer til repetisjon av ordforråd, av et tema eller før prøver.

Loop 

Her er det også spørsmål og svar som passer på de fleste nivåer. Elevene får hver sin lapp med svar og spørsmål til neste mann, og så kjører klassen hele runden til de er i mål. Dette passer spesielt godt til repetisjon av faktatekster eller et tema. 

Diskusjon på papiret 

Dette blir også kalt "Silent discussion" og passer best på A2/B1-nivå, fordi deltakerne må skrive en del. Læreren velger ut tre eller fire temaer på ark med ulike farger. Deltakerne skal skrive alt de tenker om temaet i løpet av 5 minutter og sende videre til neste mann på gruppa. De må lese det som har blitt skrevet før og fortsette med sine argumenter. Til slutt skal alle med samme farge gå sammen og diskutere. Dette er bra for dem som ikke liker å lese høyt i klassen. Dessuten er det god skrivetrening.