Voksenopplæringen

Norsk som andrespråk

Nettstedene til God i norsk vil bli å finne på Aunivers.no i en ny struktur.


Hva betyr dette for deg?

De digitale ressursene til God i norsk 1 og God i norsk 2 inneholder det samme som du er vant til fra tidligere. Innholdet er imidlertid strukturert på en måte som gjør det mer brukervennlig og fleksibelt enn tidligere. God i norsk 3 blir laget og publisert fortløpende i den nye løsningen.

Løsningen innebærer at deltaker og lærer har samme inngang. Din Feide-/private/egne-bruker avgjør hva du får tilgang til. Som lærer får du eget innhold i tillegg til alt som er laget for deltakerne. Deltakerne ser bare det som er laget for dem. Dette er fortsatt gratis, men krever innlogging.