Årsplaner til fagfornyelsen 8.–10.

Trinn 8.-10.

Klar til å starte planleggingen av neste skoleår? Her er årsplanene til fagfornyelsen for Fabel, Matemagisk, Stages, Arena, Store spørsmål, Solaris, Salut, Gente og Leute.


Illusttrasjon av bøker, klokke, mobil, blyanter, planter og mennesker i en collage

Norsk

Fabel 8 (2020)PDF  |  Word   

Fabel 9 (2021) |  Word   

Engelsk

Stages 8 (2020) PDF  |  Word

Stages 9  Word

Stages 10  Word

Matematikk

Matemagisk 8PDF  |  Word

Matemagisk 9PDF  |  Word

Matemagisk 10 |  PDF  |  Word

Samfunnsfag

Arena 8PDF Word

Arena 9 |  PDF Word

Arena 10 |  PDF  |  Word

KRLE

Store spørsmål 8 (2020)PDF  |  Word

Store spørsmål 9 (2020)PDF  |  Word

Store spørsmål 10 (2020)PDF  |  Word

Naturfag

Solaris 8PDF  |    Word

Solaris 9 |  Word

Fransk

Salut 8 (2020) | PDF  |  Word

Salut 9 (2020)PDFWord

Salut 10 (2020)PDFWord

Spansk

Gente 8 (2020)Word

Gente 9 (2020) Word

Gente 10 (2020)Word

Tysk

Leute 8 (2020)Word

Leute 9 (2020) Word

Leute 10 (2020)Word