ENGELSK

Stages

Skaper et aktivt klasserom med samarbeid, samtaler og kreativ skriving på engelsk.

Kjøp Stages

Stages 8–10 gir elevene

  • et aktivt klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus

  • god lydstøtte innlest av profesjonelle skuespillere

  • spennende tekster og illustrasjoner som stimulerer til lærelyst

  • oppgaver hvor elevene må reise seg fra stolen og leke med engelskspråket


Systematisk språk- og skriveopplæring
Stages består av systematisk språk- og skriveopplæring. På slutten av hvert kapittel finner du grammatikk- og språksider samt skrivekurs.

30 % på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på skolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk! Gjelder grunnskolen.

Kjøp til hele ungdomsskolen

Opptak av webinarer i engelsk

Se et av våre opptak for inspirasjon og tips til undervisningen


Webinar, trinn 8–10 Opptak 23.september 2021

Hvordan vil du utforske engelsk i fagfornyelsen på 8.–10. trinn?
Forfatterne på Stages 8–10, Felicia Røkaas og Synnøve Pettersen, tar deg med på en 45 minutters utforskende reise. De snakker om tverrfaglighet, kritisk tenking og utforskende innhold.