Fransk for ungdomsskolen

Salut 8–10

Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk gjenspeiler læremidlet det kulturelle mangfoldet i den fransktalende verden.

Gå til Salut 8–10

Aschehoug Univers Ungdomsskole

Kjøp til hele skolen og få –30 % på grunnbøkene for Fabel, Matemagisk og Stages

Se alle fordelene

Salut 8–10 Aschehoug Univers 

Fransk for ungdomstrinnet
 

Kjøp Salut 8-10