NORSK

Fabel 8–10

- alt lærestoffet samlet, både teori-/kurskapitler og lesetekstene
- utforskende og engasjerende oppgaver og aktiviteter som fremmer dybdelæring
- variert innhold som bygger opp under de tverrfaglige temaene
- relevante tekster i mange sjangere som motiverer til lesing
- god struktur som støtter kjerneelementene i norskfaget

Kjøp Fabel 8–10

Læremidler i norsk

Skriving

I Fabel 1–10 har vi lagt vekt på å sikre gode overganger mellom trinnene. Progresjonen mellom 7. og 8. trinn er derfor spesielt ivaretatt. Læreverket har varierte og differensierte oppgaver og aktiviteter som fremmer både skrivelyst og skriveferdigheter.

Lesing

Vi har lagt ned mye arbeid i tekstutvalget i læreverket. Fabel 8–10 tilrettelegger for arbeid med nye og gamle tekster i mange ulike sjangere. I tillegg til tekstsamlingen i boka, legger vi fortløpende ut nye tekster på Aunivers.no. Alle tekster er lest inn.

Aktualitet og ulike medier

På Aunivers.no publiserer vi med jevne mellomrom undervisningsopplegg i tilknytning til aktuelle saker. Fabel 8-10 tilbyr også opplegg og veiledning for arbeid med medier som film og podkast.

30 % på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på skolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk! Gjelder grunnskolen.

Kjøp til hele ungdomsskolen

Opptak av webinarer i norsk

Se et av våre opptak for inspirasjon og tips til undervisningen


Webinar, trinn 8–10 Opptak 23.september 2021

Fabelaktig digitalt innhold med Kari Ryan!
Redaktør Kari Ryan gir deg smakebiter av det mest aktuelle digitale innholdet fra Fabel 8-10, vårt læremiddel i norsk til fagfornyelsen!