Samfunnsfag for ungdomsskolen

Arena 8–10

Ruster elevene til å ta kunnskapsbaserte og reflekterte valg for seg selv og samfunnet.

Gå til Arena 8–10

Aschehoug Univers Ungdomsskole

Kjøp til hele skolen og få –30 % på grunnbøkene for Fabel, Matemagisk og Stages

Se alle fordelene

Arena 8–10 Aschehoug Univers  

Samfunnsfag for ungdomstrinnet
 

Kjøp Arena 8–10