Spansk for ungdomsskolen

Gente 8–10

Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk gjenspeiler dette læremiddelet det kulturelle mangfoldet i den spansktalende verden.

Gå til Gente 8–10

Aschehoug Univers Ungdomsskole

Kjøp til hele skolen og få –30 % på grunnbøkene for Fabel, Matemagisk og Stages

Se alle fordelene

Gente 8–10 Aschehoug Univers  

Spansk for ungdomstrinnet
 

Kjøp Gente 8–10