TYSK

Leute 8–10

Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk lærer elevene å kommunisere på tysk fra første time.

Kjøp Leute

Leute 8–10 legger særlig vekt på:

  • aktiviteter som gjør språklæringen morsom og variert

  • god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet

  • muntlig og skriftlig produksjon


Aktiviserende klasserom – Steh auf!
Alle kapitlene i Leute har oppgaver og aktiviteter elevene må opp og stå for å løse. Gjennom disse aktivitetene blir det mye lettere for elevene å snakke det nye språket. Sjenansen forsvinner i jakten på den riktige løsningen, og bevegelse og lek gjør det lettere å uttrykke seg.

30 % på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på skolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk! Gjelder grunnskolen.

Kjøp til hele ungdomsskolen