Tysk for ungdomsskolen

Leute 8–10

Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk lærer elevene å kommunisere på tysk fra første time.

Gå til Leute 8–10

Aschehoug Univers Ungdomsskole

Kjøp til hele skolen og få –30% på grunnbøkene for Fabel, Matemagisk og Stages

Se alle fordelene

Leute 8–10 Aschehoug Univers  

Tysk for ungdomstrinnet
 

Kjøp Leute 8–10