Læremidler for videregående

Inspirere til læring i videregående

Sammen med læreren gjør vi elevene rustet for livet og framtiden med et nytt heldigitalt læremiddel for videregående

Skolebokprisen til mektig matematikk-bøker

Vi er stolte og glade for den anerkjennelsen denne prisen gir oss...

Går verden under?

– et essay om klimadebatten av geolog og forfatter, Reidar Müller. Bør dagens ungdommer være bekymret?

Det amerikanske drømmetyveriet

Den amerikanske drømmen var for de aller fleste ikke en drøm om grenseløs rikdom, men en lovnad om muligheter og et verdig liv

Thinking is the best way to travel

Fem gode grunner til å bruke imaginær reisevirksomhet i engelskundervisningen 

Hvordan parkere chatboten i språkundervisningen? 

Hvordan jobbe med språklæring når «hjelpen» aldri er mer enn et par tastetrykk unna?

Bla i bøkene før du kjøper dem

Det er enkelt og effektivt å bruke de digitale vurderingseksemplarene til å bli kjent med innholdet i bøkene våre.

Les Ubesvart anrop i klassen

Jeg leste Nora Dåsnes’ grafiske roman Ubesvart anrop kort tid etter utgivelsen i 2021. Den gjorde sterkt inntrykk på meg, og jeg fikk umiddelbart lyst til å bruke romanen i klassen.

Bli med og utforsk!

Podkasten Utforsk er for alle som er interesserte i skole. Programleder Andreas er en engasjert og nysgjerrig lærer som inviterer gjester til å utforske temaer knyttet til skolen. Han er innom temaer som dysleksi, hvordan engasjere gutter i lesing, mobbing, skolevegring og mye mer. Vi håper hver episode gjør deg litt klokere.

Les mer om Utforsk og noen av episodene

Fremtidens skole

Da vi feiret 150-årsjubileum samlet vi elever, lærere, skoleledere og kommuneansatte til diskusjoner om teknologi og digitalisering av undervisningen. 

Hvordan kan vi organisere skolen slik at alle kan trives og lære?
Vi spurte forskere og fagpersoner om hva trendene viser. Hvilken type undervisning fungerer best?

Lærer og Utforsk-programleder, Andreas Stien-Leenderts, utforsker dette sammen med Safina de Klerk, Jan Ketil Arnulf og Marte Blikstad-Balas.

 

Våg å ta opp vanskelige temaer i klasserommet

Hvorfor er ytringsfrihet så viktig? Har alle mennesker lik mulighet til å si hva de mener? Aschehoug blir 150 år og gir alle landets skoler gratis tilgang til et viktig undervisningsopplegg om ytringsfrihet. Logg inn med Feide på Aunivers.no og bruk opplegget i klasserommet ditt – du finner tilpassede opplegg for 1.–4. trinn, 5.–7. trinn, 8.–10. trinn og videregående skole.

Tverrfaglig opplegg om ytringsfrihet!

Ytringsfrihet i hagen

Møt lektor og jurist Marianne Hermansen og klassen hennes fra Stovner videregående skole. Hun demonstrerer sammen med elevene hvordan de arbeider med ytringsfriheten ut fra noen konkrete saker. Marianne snakker om tre ulike perspektiver og stiller spørsmålene:

  1. Hva er det som følger av lovverket?

  2. Hva er det som følger av moralen, etikken og kanskje folkeskikken?

  3. Hva er begrunnelsen bak å ytre seg?

Se opptak fra arrangementet