ENGELSK

Targets

Dybdelæring vektlagt sammen med kritisk tenkning og kildebruk og styrking av engelsk som redskapsfag!

- god sjangerbredde og jevnlig publisering av aktuelle nyhetssaker
- god variasjon i tekster, oppgaver og aktiviteter
- god trening i kritisk tenkning, kildebruk og digital
dømmekraft

Kjøp Targets

Læremidler i engelsk

Aschehoug Univers
Supplerende digitalt innhold til fagfornyelsen – samlet på ett sted!

Aschehoug Univers inneholder velskrevne artikler, utforskende oppgaver, engasjerende filmer, planleggingsverktøy, rapporter og mye mer. Her kan elevene gå i dybden, trene og utvide forståelsen sin. Som lærer får du gjennomarbeidet og godt innhold, tilrettelagt og strukturert for en aktiviserende undervisning. Vi fyller kontinuerlig på med innhold og funksjonalitet.

Kjøp Aschehoug univers

Opptak av webinarer i engelsk

Se våre webinaropptak for inspirasjon og tips til undervisningen


Webinar VGS, 16. november 2021

Aktiv språklæring i norsk og engelsk
Marianne Eik, lærer på Tangen videregående skole i Kristiansand, er hjernen bak konseptet «Aktivt klasserom». I dette inspirerende webinaret viser hun deg hvordan du kan aktivisere yrkesfagselevene i norsk og engelsk og få klasserom fulle av aktivitet!


Webinar VGS,  27.april

Hvordan bruke litteratur til å diskutere identitet?
Forfatterne av Scope 1, Hege Bjertnes og Stine Pernille Raustøl, snakker om litteratur og identitet i dette webinaret for engelsklærere.


Webinar VGS,  13.april

The Great Gatsby og moderne skjermkultur.
Kan The Great Gatsby si oss noe om moderne skjermkultur? Bli med på refleksjoner og forslag til hvordan du kan aktualisere denne romanen i lys av den nye læreplanen for engelsk programfag. Webinaret holdes av Sonja Nygaard-Joki, høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold.