Helse- og oppvekstfag for videregående

iPRAKSIS Vg1 (2020)

Tilpasset fagfornyelsen med tverrfaglig innfallsvinkel og stor vekt på elevens egen aktivitet og læring

Gå til iPraksis Vg1

Aschehoug Univers Videregående

Supplerende digitalt innhold til fagfornyelsen – samlet på ett sted!
 

Se alle fordelene

iPraksis Vg1 

Aschehoug Univers. Helse- og oppvekstfag for videregående
 

Kjøp iPraksis Vg1