Kjemi 1–2

Våre nye læremiddler til Kjemi 1–2 er skrevet uten utgangspunkt i gamle utgaver. Dette for å gi en fornyelse som er i tråd med læreplanrevisjonen.

Kjøp Kjemi

Kjemi 1–2 er tett forankret i alle deler av læreplanen. Kjemifagets kjerneelementer ligger som overordnede premisser for læremidlet og de nye tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring kommer tydlig fram. I læremidlet legger vi til rette for ulike læringsstiler og behov hos hver enkelt elev.

Noen hovedelementer er:

  • Dybdelæring

  • Forskningsnært

  • Kritisk tenking

  • Nyskapende pedagogiske grep

  • Programmering som sentralt element

  • Samfunnsnært

Aschehoug Univers
Supplerende digitalt innhold til fagfornyelsen – samlet på ett sted!

Aschehoug Univers inneholder velskrevne artikler, utforskende oppgaver, engasjerende filmer, planleggingsverktøy, rapporter og mye mer. Her kan elevene gå i dybden, trene og utvide forståelsen sin. Som lærer får du gjennomarbeidet og godt innhold, tilrettelagt og strukturert for en aktiviserende undervisning. Vi fyller kontinuerlig på med innhold og funksjonalitet.

Kjøp Aschehoug univers

Opptak av webinarer i kjemi

Se våre webinaropptak for inspirasjon og tips til undervisningen


Webinar for 11.–13. trinn, 11. november 2021

Rett på realfag: Webinar for naturfag, kjemi og informasjonsteknologi
Vår redaksjonsleder for realfag, Dag-Erik Møller, intervjuer Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Alexander Sandtorv og Lars Nersveen om utfordringer de møter i fagene sine, og hvordan man fremover kan jobbe utforskende og fremtidsrettet med realfag.