NORSK

Grip teksten

relevant fagstoff for aktiv læring
- engasjerende, nyttig og konkret skriveopplæring med varierte oppgaver og modelltekster
- modellering av drøfting, sammenligning og refleksjon i arbeid med tekster
- relevante, tverrfaglige og utforskende innfallsvinkler til lærestoffet og tekstutvalget

Grip teksten er et nyskrevet, moderne læremiddel tilpasset fagfornyelsen og det nye norskfaget. Gjennom velskrevne og faglig solide kapitler, et bredt utvalg tekster og varierte arbeidsoppgaver gjør Grip teksten norskfaget relevant for elevene.

Kjøp Grip teksten

Læremidler i norsk

Tilleggslitteratur:
Sikkert språk

Aschehoug Univers
Supplerende digitalt innhold til fagfornyelsen – samlet på ett sted!

Aschehoug Univers inneholder velskrevne artikler, utforskende oppgaver, engasjerende filmer, planleggingsverktøy, rapporter og mye mer. Her kan elevene gå i dybden, trene og utvide forståelsen sin. Som lærer får du gjennomarbeidet og godt innhold, tilrettelagt og strukturert for en aktiviserende undervisning. Vi fyller kontinuerlig på med innhold og funksjonalitet.

Kjøp Aschehoug univers

Opptak av webinarer i norsk

Se våre webinaropptak for inspirasjon og tips til undervisningen


Webinar for 11.–13. trinn, 18. mars

Den retoriske situasjonen: Retorikk og sakprosa i den nye læreplanen.
Jon Opedal Hove, lærebokforfatter og lærer ved Fyllingsdalen videregående skole i Bergen, viser deg hvordan du kan arbeide med den retoriske situasjonen i undervisningen. Hvilke tekster kan dere jobbe med? Hvilke fagbegreper bør være med?


Webinar for 11.–13. trinn, 11.mars

Hvordan sikrer helt nye Grip teksten fagfornyelsen?
Se vårt 20-minutters webinar med Benedicte Eyde, tidligere norsklektor og nå redaktør. 
Benedicte viser deg hvordan den helt nye Vg2-boka av Grip teksten møter fagfornyelsen og det nye norskfaget