Religion og etikk

Religion og etikk en helt ny lærebok i faget religion og etikk for videregående opplæring. Læreboka er skrevet til læreplanen for Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Kjøp læremiddelet

Kunnskapsløftet
Læreplanen til Kunnskapsløftet 2020 (LK20) har langt færre kompetansemål enn den forrige. Boka legger derfor opp til at elevene skal arbeide mer med kompetansemålene i sammenheng og på tvers av emner. Boka inneholder mange korte kapitler, hvor de store religionene presenteres ut fra sin egenart i egne kapitler, men trekkes også inn i drøftingen i alle kapitler. På den måten blir elevene kjent med flere sider ved religionene.

Dømmekraft
Boka har et rikt utvalg av oppgaver. De er formulert slik at elevene må arbeide systematisk med lærebokteksten, for eksempel gjennom å bygge opp sine egne skjema for sammenlikning av religioner. I oppgavene får elevene også øving i filosofisk samtale, etisk argumentasjon, kritisk og selvstendig tenkning. Å øve opp elevenes dømmekraft er et sentralt poeng.

Skråblikk
Hvert kapittel har en rammetekst som heter «Skråblikk». Skråblikkene viser fram hvordan faget er relevant for elevene i dag ved å ta opp aktuelle spørsmål fra samfunnsdebatten eller presentere overraskende perspektiver på kjente temaer. Gjennom rammeteksten «Tekstutdrag» blir elevene kjent med tekster som er viktige kilder til religiøse og filosofiske tanker og forestillinger.

Opptak av webinarer 

Se våre webinaropptak for inspirasjon og tips til undervisningen


Webinar

Hvordan får vi et fullstendig og lykkelig liv?
Hilde Vinje er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Agder. Hun har sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo, hvor hun forsket på tid og lykke hos Aristoteles. Én svale gjør ingen sommer er hennes første bok.

I denne samtalen med Geir Flikke deler hun sine tanker om lykke med utgangspunkt i sin nye bok. Dette gir et interessant perspektiv på det tverrfaglige målet om folkehelse og livsmestring.


Webinar

Den ortodokse kirkens rolle i krigen i Ukraina
Vebjørn Horsfjord er en av forfatterne bak Aschehougs nye læremiddel Religion og etikk. Han er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet. Han forsker på interreligiøse relasjoner, religiøse minoriteter og religion og menneskerettigheter. Han har lang erfaring med tilrettelegging for dialog og møte mellom ulike religioner i Norge og internasjonalt.

I denne samtale reflekterer Geir Flikke og Vebjørn Horsfjord sammen rundt situasjonen i Ukraina, og helt spesifikt snakker de om Putins forhold til den ortodokse kirken og dens rolle i den pågående krigen.


Aschehoug Univers
Supplerende digitalt innhold til fagfornyelsen – samlet på ett sted!

Aschehoug Univers inneholder velskrevne artikler, utforskende oppgaver, engasjerende filmer, planleggingsverktøy, rapporter og mye mer. Her kan elevene gå i dybden, trene og utvide forståelsen sin. Som lærer får du gjennomarbeidet og godt innhold, tilrettelagt og strukturert for en aktiviserende undervisning. Vi fyller kontinuerlig på med innhold og funksjonalitet.