ENGELSK

Quest 1–7

Engasjerer elevene gjennom kreative oppgaver, språkleker og deltakende aktiviteter!

Kjøp Quest

Elevene får

  • språklæring med aktiviteter, lek og oppgaver

  • hverdagsengelsk med Everyday Practice

  • autentisk lydstøtte og rikt tekstmangfold på ulike nivå

  • gradvis økning i elevproduksjon, både skriftlig og muntlig

  • modellering av muntlig og skriftlig kommunikasjon

Tilleggslitteratur:
Grammie    |    The Double Decker    

Systematisk progresjon
Quest inneholder lese- og skrivestrategier, og sørger for systematisk progresjon. Du får også med solid lydstøtte fra engelskspråklige barn og voksne. Quest skaper gode muligheter for både tverrfaglig og flerfaglig arbeid.


Elevnært innhold
Elevene får presentert varierte tekster i flere sjangre som bidrar til dybdelæring. Quest skaper interessante engelsktimer med aktive og deltakende elever.

30 % på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på skolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk! Gjelder grunnskolen.

Kjøp til hele barneskolen

Opptak av webinarer i engelsk

Se våre webinaropptak for inspirasjon og tips til undervisningen


Webinar for 5.–7. trinn, 24. mars 2021

Hvordan vil du utforske engelsk i fagfornyelsen på 5.7. trinn? 
Forfatter på Quest 5–7, Maria Dreyer Pettersen, tar deg med på en 45 minutters utforskende reise og vil snakke om tverrfaglighet, kritisk tenking og utforskende innhold.


Webinar for 1.–4. trinn, 23. mars 2021

Hvordan skal du utforske engelsk i fagfornyelsen på 1.–4. trinn
Forfatter på Quest 1–4, Patricia Pritchard, tar deg med på en 45 minutters utforskende reise. Den populære og dedikerte forfatteren forteller med utgangspunkt i Quest 1–4 om tverrfaglighet, kritisk tenking og utforskende innhold.