1. Selger

Selger er H Aschehoug & Co W Nygaard AS, Sehesteds gate 3, 0164 OSLO (heretter kalt «Aschehoug»). 
Postadresse: Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo. Org.nr. 910 292 005.

2. Priser

2. 1 Priser

Alle priser vises i norske kroner (NOK). Produktpriser vises både med og uten MVA. I handlekurven ser du totalprisen inkludert alle avgifter.

Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.

2. 2 Prisendring på inngåtte abonnement

Aschehoug forbeholder seg retten til å foreta prisendringer på de ulike abonnementene. Det vil varsles om vi foretar prisendringer på ditt/dine abonnement 2 måneder i forkant. Nye priser vil gjelde fra neste gang årsabonnementet fornyes.

Merk at varsling om prisendringer på abonnement ikke gjelder for prisendring ved første gangs årlige fornyelse, der den opprinnelige prisen var et introduksjonstilbud, en kampanjepris eller lignende.

3. Betaling

3.1 Bedriftskunder

Bedriftskunder betaler kun med faktura. Alle abonnement faktureres forskuddsvis for avtalt abonnementsperiode. Se nærmere om dette i punkt 4 nedenfor.

Faktura til bedrifter har 14 dagers forfall. Faktura blir sendt separat til kundens e-postadresse. Dersom bedriften mottar EHF-faktura, blir dette benyttet. For bedrifter som benytter EHF-faktura kreves det at bedriftens referansenummer/ressursnummer er registrert hos oss for at kjøp kan gjennomføres. Bedriften er selv ansvarlig for å sikre at riktig referansenummer er registrert på bedriftens opplysninger på min side.

Ved for sen eller uteblitt betaling tilkommer purregebyr og forsinkelsesrente og eventuelle omkostninger ved inkasso.

4. Vilkår for abonnement og bruk av digitale læremidler

Abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av abonnement på lisenser til digitale læremidler fra Aschehoug, og bruken av disse.

4. 1 Varighet og abonnementsperioder

Oppstartsdato er umiddelbart for alle lisenser til digitale læremidler. Alle våre lisenser til digitale læremidler selges som løpende årsabonnement, med automatisk årlig fornyelse den 30. juni.

Ved første kjøp er varigheten på første abonnementsperiode alltid fra og med oppstartsdato, til og med førstkommende 30. juni. Deretter fornyes abonnementet automatisk årlig den 30. juni, og abonnementsperioden er 1 år, og løper fast fra 1. juli til og med 30. juni kommende år.

Alle lisenser til digitale læremidler er gyldige fra oppstartsdato og varer inntil en eventuell oppsigelse av det løpende abonnementet.

4. 2 Oppsigelse av abonnement

Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest 30 dager før ny abonnementsperiode starter.

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

4.3 Endring av abonnement

På enkelte abonnement kan du opp- eller nedgradere tilgangsnivå og endre antall lisenser.

Dersom du oppgraderer abonnementet ditt, skjer oppgraderingen umiddelbart. Du faktureres samtidig for prisdifferansen fra ditt eksisterende abonnement og det oppgraderte abonnementet for inneværende abonnementsperiode, samt at du fornyes automatisk til det oppgraderte tilgangsnivå ved kommende fornyelser.

Ved nedgradering vil det nye tilgangsnivået først gjelde når inneværende abonnementsperiode er over, og du fornyes da automatisk til nedgradert tilgangsnivå for kommende abonnementsperiode.

Dersom du øker antallet aktive lisenser på ditt abonnement, gis du tilgangen på de lisensene umiddelbart. Vi etterfakturerer samtidig for de økte tilgangene i inneværende abonnementsperiode samt justerer antallet som vil bli fornyet ved neste lisensperiode.

Ved reduksjon av antallet lisenser på ditt abonnement, beholder du tilgangen du hadde ut inneværende abonnementsperiode. Det nye antallet tilganger vil først gjelde når inneværende periode er over, og du fornyes da automatisk med færre lisenser for kommende abonnementsperiode.

4.4 Betingelser for bruk av digitale læremidler 

I forbindelse med bestillingen godtar du følgende betingelser for digitale læremidler:

Tekster, bilder, illustrasjoner, logoer, programkode osv. tilhører Aschehoug forlag eller dets lisensgivere. Alt innhold som forlaget har gjort tilgjengelig på eller som er en del av de digitale læremidlene er således beskyttet av relevante lover, spesielt åndsverkloven og varemerkeloven.

Det er ikke tillatt å gjenbruke innhold på andre måter eller i andre sammenhenger enn slik innholdet gjøres tilgjengelig gjennom denne tjenesten, med mindre det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Innhold fra våre digitale læremidler kan således ikke benyttes til innmating i kunstig intelligens-programvare eller på annen måte brukes til utvikling eller bearbeiding av maskinlæringsalgoritmer.

Brukere av tjenestene er selv ansvarlige for å påse at innhold som legges inn og/eller gjøres tilgjengelige for andre gjennom tjenestene ikke bryter med andres rettigheter.

4.5 Overforbruk av digitale læremidler

I forbindelse med bestillingen godtar du følgende betingelser for bruken av digitale læremidler:

Aschehougs digitale læremidler krever ikke tildeling av lisenser på elevnivå for skoler. Noen av de digitale læremidlene kan derfor bli brukt av flere personer på din skole enn lisensantallet på ditt abonnement. Det er kjøper som er ansvarlig for, og forplikter seg til, å kjøpe nok lisenser i henhold til antallet som tas i bruk av skolen.

Ved benyttelse av våre digitale læremidler fra flere personer enn lisensantallet på det aktive abonnementet tilsier, forbeholder Aschehoug seg retten til å fullt ut fakturere for alt overforbruk.

4.6 Prøvelisens

Ved bestilling av prøvelisens godtar du at Aschehoug kan lagre og behandle de personlige opplysningene. Bestillingen innebefatter også at du samtykker til at vi kan ta kontakt med deg underveis og i etterkant av prøvelisensperioden for oppfølging av ditt prøvelisenskjøp.

5. Angrerett

For privatkunder gjelder angrerettlovens bestemmelser. Angrerettloven gir deg som forbruker rett til å gå fra avtalen innen 14 dager. Hvis du angrer på kjøp av et digitalt læremiddel, kan du ta kontakt med oss på kontakt@aunivers.no. Dersom læremiddelet tas i bruk, bortfaller angreretten. Et digitalt læremiddel anses å være tatt i bruk når en eller flere brukere har logget seg inn og åpnet produktet.

Angrerettloven gjelder ikke for bedrifter.

6. Personvern, sikkerhet og personopplysninger

I forbindelse med bestillingen, godtar du at vi lagrer og bruker informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vår personvernerklæring finner du i vårt personvernsenter

6.1. Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er en tekstfil som sendes fra et nettsted til nettleseren der den er lagret enten i minnet (sesjonsbaserte informasjonskapsler) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Informasjonskapsler brukes til å lagre logg-inn eller handlekurven mens du navigerer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere informasjonskapsler, vil du ikke være i stand til å handle på vårt nettsted. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker informasjonskapsler for å lagre personlig informasjon om deg. Les mer om bruk av informasjonskapsler på Aschehougs nettsider her

6.2 Databehandleravtale (for skoleeiere som bruker Feide)

Alle skoleeiere som har tatt i bruk Feide oppfordres til å inngå en databehandleravtale med oss før elever og lærere logger inn i tjenesten. Mer informasjon finner du i vårt personvernsenter.