MATEMATIKK

Matemagisk 1–7

Når elevene først forstår matematikk, blir magien aldri borte!

Kjøp Matemagisk

Elevene får

  • snakke matte-oppgaver

  • utforskende aktiviteter og problemløsing

  • en struktur tilpasset klasseromundervisning og individuelt arbeid

  • en differsensieringsmodell som lar dem lære på sitt nivå, men i takt med hverandre

  • ulike innfallsvinkler som motiverer og utfordrer

  • adaptiv læring med ØveMatematikk (5.–7. trinn)

Snakke matte
Disse oppgavene er designet for at elevene skal prate om matematikk. Her trener de på å forklare egne tenkemåter, resonnere og argumentere. Flere av Snakke matte-oppgavene tar også opp typiske misoppfatninger i matematikkfaget. I lærerveiledningen finner du idéer til spørsmål du kan stille, mulige forenklinger og utvidelser. I tillegg får du tips om hva du bør være spesielt oppmerksom på i samtalen om oppgaven.

Podkasten Snakke matte!
Podkasten tar for seg matematikk fra 5.–10. trinn, i tillegg har det sneket seg inn noen episoder om utforskende undervisning og hvordan foresatte kan hjelpe til med matematikk hjemme.

Lytt til Snakke matte på spotify!

Begrepsinnlæring
Matemagisk 1–4 legger opp til systematisk begrepsinnlæring og kjennskap til egenskaper som er nødvendig for å kunne forstå mer komplekse matematiske begreper. Elevene får begrepene de trenger for å analysere med. De kan da lettere se etter likheter og forskjeller, og dermed bli trygg på egen kunnskap og egen læring.

Adaptiv læring
ØveMatematikk (5.–7. trinn) er adaptiv læring som gir raske tilbakemeldinger og motiverende læringsstøtte. Du som lærer får tilgang til et rapportsystem.

Utforskende innhold
Matemagisk skaper mestringsfølelse, engasjement og verdifulle matemagiske oppdagelser. Med Matemagisk får elevene utforske matematikken aktivt, både sammen og alene.

30 % på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på skolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk! Gjelder grunnskolen.

Kjøp til hele barneskolen

Opptak av webinarer i matematikk

Se våre webinaropptak for inspirasjon og tips til undervisningen


Webinar for 1.–4. trinn, 13. april 2021

Hvordan vil du utforske matematikk i fagfornyelsen på 1.4. trinn?
Forfatterne på Matemagisk 1–4, Margareth Nilsen og Erling Kvistad Nilsen, tar deg med på en 45 minutters utforskende reise hvor de snakker om tverrfaglighet, kritisk tenking og utforskende innhold


Webinar for 5.–10. trinn, 18. februar 2021

Hvordan gjøre matematikkundervisningen utforskende?
Se vår populære Matemagisk-forfatter, Asbjørn Lerø Kongsnes, i et engasjerende webinar om utforskende matematikk. Han tar utgangspunkt i fagfornyelsen og gir deg konkrete eksempler som du kan ta med deg i klasserommet.