Samfunnsfag for barneskolen

Arena 1–7

Bidrar til at elevene blir engasjerte og kritiske deltagere i samfunnet.

Gå til Arena 1–7

Aschehoug Univers Barneskole 

Kjøp til hele skolen og få –30 % på grunnbøkene for Fabel, Matemagisk og Quest

Se alle fordelene

Arena 1–7 Aschehoug Univers

Samfunnsfag for barnetrinnet
 

Kjøp Arena 1–7