NORSK FOR VIDEREGÅENDE

Grip teksten (2013-2015)

Stor oppmerksomhet viet vår tids mangfold av sjangre og sammensatte tekstuttrykk, språk og litteratur i vårt globaliserte samfunn!

Hvorfor kjøpe Grip teksten?

Norskverket Grip teksten dekker læreplanen for Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram.

Læreverket består av en felles lærebok for bokmål og nynorsk for hvert årstrinn pluss nettsteder for elev og lærer. Ett av særpregene ved Grip teksten er den store oppmerksomheten viet vår tids mangfold av sjangre og sammensatte tekstuttrykk, språk og litteratur i vårt globaliserte samfunn. Det er gjennomgående lagt stor vekt på ferdighetstrening både i framstillinga av lærebokteksten og i oppgavene.

Elevnettstedet er direkte knyttet til lærebokkapitlene og strukturert på en måte som gjør at elevene enkelt finner det de trenger.

Lærernettstedet inneholder Lærerens digitalbok som egner seg til undervisningen i klasserommet. Den er beriket med lærebokteksten innlest, svarforslag til oppgavene i boka og på elevnettstedet, undervisningsforslag og oversiktene fra læreboka i nedlastbare PDF-formater. Lærerens digitalbok har også en rekke verktøy som gjør det mulig å forstørre bilder, tekst og skjemaer, streke under og lage egne notater.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Filtrer utvalget
Filter
Filtrer utvalget
Filter
Trinn:
() ()
:
Fra kr 875
Filtrer utvalget
Filter
 1. Grip teksten Vg3 (2015) viderefører hovedlinjene fra Vg1 og Vg2 med solid fagstoff, variert ferdighetstrening og mange eksempeltekster. Skjemaer og praktiske oversikter i tabeller hjelper elevene med innlæringen. Litteratur- og kulturhistorie fra ca. 1850 til i dag presenteres med aktuelle innfallsvinkler. Språkkapitlene er fornyet, og ferdighetskapitlene er dels omarbeidet, dels nyskrevne.

  Tekstsamlingen inneholder et rikt antall tekster, særlig fra den aller nyeste litteraturen.
  • Utgivelsesår: 27.03.2015
  • ISBN: 9788203349690
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: Vg3
  • Format: Grunnbok
  • Sider: 496
  • Komponenttype: Grunnbok
  Grip teksten Vg3 (2015)
Oppdaterer... Oppdaterer...