NORSK FOR VIDEREGÅENDE

Norsk for yrkesfag (2013)

Går "rett på sak" og inneholder en tekstmengde som er overkommelig for målgruppa!

Hvorfor kjøpe Norsk for yrkesfag?

Norsk for yrkesfag for Vg1 og Vg2 dekker alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Læreverket består av en kombinert lære- og arbeidsbok, elevnettsted og lærernettsted.
Bak norskverket står et solid forfatterteam: Mette Haraldsen har mer enn tyve års erfaring som læreverkforfatter. Cecilie Gitmark og Rune Krogh Nøstdal er nye forfattere med lang fartstid som norsklærere.

Norsk for yrkesfag går "rett på sak" og inneholder en tekstmengde som er overkommelig for målgruppa. Det er lagt stor vekt på at språket skal være klart og konsist, og at både tekst og oppgaver skal ha en tydelig differensiering. Appellerende bilder, ryddige sider, klar layout og friske farger bidrar til å gjøre lærestoffet lett tilgjengelig for elevene. Norsk for yrkesfag tilbyr også et rikt utvalg av sakprosa og skjønnlitteratur tilpasset målgruppa.

Elevnettstedet er fritt tilgjengelig og krever ikke innlogging. Til hvert kapittel i læreboka er det flere skrivetreningsoppgaver og fagoppgaver som knytter an til kapitlets tema og fokuserer på hovedferdighetene.

Lærernettstedet inneholder Lærerens digitalbok som er en digital utgave av læreboka beriket med mye ekstrastoff for læreren. Her finner du for eksempel ulike periodeplaner og en temabasert årsplan. Det er også publisert igangsettere som PowerPoint-presentasjoner og videoer med introduksjoner og oppgaver. I tillegg finnes ressurser for yrkesretting, tverrfaglig samarbeid og vurderingskjema og oppgaveeksempler knyttet til vurdering for læring.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Ingen produkter i denne kategorien enda.
Oppdaterer... Oppdaterer...