KRLE FOR UNGDOMSSKOLEN

Store spørsmål 8–10 (2015)

Prioriterer kjerneelementer i faget og fortellingen didaktisk verktøy!

Hvorfor kjøpe Store spørsmål?

Store spørsmål kommer i revidert utgave som følger ny læreplan i mars 2020.

Verket legger til rette for dybdelæring ved å gå bort fra spiralprinsippet og ta for seg ett tema om gangen. Store spørsmål prioriterer kjerneelementer i faget og fortellingen didaktisk verktøy. Fagstoffet og fortellingene utgjør en naturlig helhet og en godt balansert og engasjerende formidling av religioner, livssyn, filosofi og etikk. Verket har tydelig progresjon mellom trinnene og oppfordrer elevene til å se sammenhenger.

Lærebok - med ordforklaringer i marg, spørsmål til teksten, samt mer utfyllende oppgaver. Sammendrag etter hvert kapittel og liste over læringsmål helt foran. Skjematiske fremstillinger av fagstoffet legger opp til ulike læringsstrategier.
Lærerveiledning - inneholder mange nye oppgaver, bakgrunnsstoff om elevbokas bilder og innhold generelt, forslag til oppstart, veiledning for å vurdere elever - og mye annet til hjelp i din undervisning.
Lærernettsted - er felles for alle trinnene og har flere nyttige ressurser for deg som lærer, blant annet lærerveiledningen som PDF. Her finner du også bildehistoriene knyttet til verkets 27 store spørsmål (som står på side 3). I tillegg får du tilgang til lærerens digitalbok for visning på stor skjerm. Lærerens digitalbok har en rekke ekstra ressurser som lenker, tekst, film og lydfiler med religiøs musikk og opplesning fra elevboka.
Elevnettsted - som er gratis uten innlogging. Det inneholder kapittelquizer, tekstoppgaver, ofte med utgangspunkt i et bilde, skjemaer og oversikter som letter innlæringen, sammendrag laget som bildehistorie og en fordypningstest i ett viktig emne fra kapitlet.
Digitalbok - er læreboka som PDF med mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes på iPad, Mac og PC. Med iPad kan du gratis laste ned første kapittel gjennom BrettBoka-appen og bli kjent med læreboka.
Lydbok - delt opp i filer slik at elevene kan laste ned og velge hvilken tekst de vil lytte til.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...
Ingen produkter i denne kategorien enda.
Oppdaterer... Oppdaterer...