Samfunnskunnskap for videregående

FOKUS Samfunnskunnskap (2020)

Legger grunnlaget for å forstå samfunnet og for å bli en kritisk og aktiv medborger

Gå til FOKUS Samfunnskunnskap

Aschehoug Univers Videregående

Supplerende digitalt innhold til fagfornyelsen – samlet på ett sted!
 

Se alle fordelene

FOKUS Samfunnskunnskap (2021) 

Aschehoug Univers. Samfunnsfag for videregående
 

Kjøp FOKUS Samfunnskunnskap