TYSK

Momente

God og systematisk progresjon gjennom variasjon i tekster og oppgaver.

Momente gir elevene
• et aktivt klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon er vektlagt
• god variasjon i tekster, oppgaver og aktiviteter
• systematisk progresjon gjennom læringsløpet

Momente 1 dekker det toårige undervisningsløpet i tysk nivå I. Momente 2 dekker to år med tysk nivå II. Bøkene har et moderne språk og en visuell og engasjerende minigrammatikk.

Kjøp Momente

Gull til Momente 2

Momente 2 fikk BELMA-gull på Bokmessa i Frankfurt 2021. Fagjuryen skriver:

This is the best way to integrate culture and language. The topics are well chosen, and they tell a story even some Germans aren’t telling about their country. The multimedia support is excellent, sound quality and pronunciation is flawless, grammar tasks are great!

Aschehoug Univers
Supplerende digitalt innhold til fagfornyelsen – samlet på ett sted!

Aschehoug Univers inneholder velskrevne artikler, utforskende oppgaver, engasjerende filmer, planleggingsverktøy, rapporter og mye mer. Her kan elevene gå i dybden, trene og utvide forståelsen sin. Som lærer får du gjennomarbeidet og godt innhold, tilrettelagt og strukturert for en aktiviserende undervisning. Vi fyller kontinuerlig på med innhold og funksjonalitet.

Kjøp Aschehoug univers