Sikkert språk

Praktisk innføring i norsk grammatikk og skriveforståelse, som gir et bevisst forhold til presis og variert språkføring samt et sikkert og korrekt språk.

  • Boken er praktisk rettet for å gi bedre skriveforståelse og binde sammen øvelse med økt grammatisk forståelse av norsk
  • Boken er spesielt tilpasset elever på videregående skole
  • Passer godt som arbeidsbok til norsk grammatikk og skriveforståelse på B1–B2-nivå i norsk som andrespråk

Sikkert språk

Arbeidsbok i norsk grammatikk og godt språk
Bokmål ·  ISBN 9788203404573

Arbeidsbok

Sikkert språk


  • Forfatter: Helge Horn
  • Språk: Bokmål
  • Trinn: vg1, vg2, vg3
  • Utgitt: 11.03.2018
  • ISBN: 9788203404573
Fysiske bøker selges hos forhandler Kjøp hosNorli