Appell fra en elev

FN dagen

Av: Sanna, 15 år

I 1948 vedtok FN verdenserklæringen om menneskerettigheter. FN baserte menneskerettighetene sine på verdiene: «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og rettigheter». I vårt land er alle født frie, med muligheter for en lys framtid, i andre land derimot, er det ikke sånn. I flere land fødes barn med håpløse fremtidsutsikter. Majoriteten frykter de som leder landet, og friheten er ikke gitt. FN jobber hver dag for å gi menneskene de rettighetene som de fortjener og har retten til. 

Mangel på menneskerettigheter er et sentralt problem i verden, og FN prøver aktivt å løse disse problemene. Dette gjør de ved å blant annet lage regler og sørge for at de opprettholdes. De holder oversikt over hvordan mennesker har det rundt omkring i verden, bevarer og styrker menneskerettighetene ved å få alle land til å møtes, og FN vurderer om de burde gripe inn militært hvis menneskerettighetene ikke følges. 

 

Menneskerettighetene i Norge

I Norge er menneskerettighetene godt ivaretatt gjennom Grunnloven. Vi er født frie, kvinner og menn blir (juridisk sett) behandlet likt. Er man over 18 år kan man gifte seg med den man ønsker uavhengig av kjønn, og vi har ytringsfrihet. Dette er bare noen få av mange menneskerettigheter Norge ivaretar. Vi glemmer ofte hvor godt vi har det.

Jeg lever et godt liv! Jeg vet jeg er født i et fritt, og demokratisk land, som gjør mitt liv enklere enn livet til andre barn og ungdommer på andre steder i verden, som til tross for menneskerettighetene, ikke er født med like muligheter. Mennesker rundt i verden daglig må kjempe for å få menneskerettighetene, som andre tar for gitt. Millioner av mennesker blir tvunget på flukt. Hvordan kan vi stå inne for det? 

Arnulf Øverland skrev i sitt dikt i 1939;

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!

Vi lever i en urettferdig verden, basert på hvordan ulike mennesker blir behandlet. Hvorfor skal det være så avhengig av hvor vi kommer fra? 

Selv om Norge er et rikt land opplever folk likevel, selv her i Norge, at menneskerettigheter blir brutt. Dette kommer til fordommer og diskriminering. Reddbarna sin statistikk viser at 25,6% av ungdommer født av utenlandske foreldre opplever rasisme, diskriminering eller urettferdig behandling på ungdomsskolen. Hele 95% av samisk ungdom opplever hets eller diskriminering mot egen kultur (Reddbarna, 2020). Videre viser en statistikk fra Statistisk sentralbyrå at hele 44% av alle med annen seksuell legning enn heterofil er utsatt for diskriminering bare siste året (SSB, 2022). Dette undergraver menneskerettighetenes prinsipper om likhet, og rettferdighet for alle, og også demokratiets grunnprinsipper.

Andre brudd i Norge er for eksempel fra norske fengsler, hvor innsatte isoleres for lenge og for ofte. I Norge bruker vi for mye tvang i helse- og omsorgstjenesten, og også på institusjoner for psykisk syke. Staten gjør for lite for å etterforske og straffedømme overgrep og vold. Norge er også dømt opp til flere ganger i den europeiske menneskerettsdomstolen, fordi staten ikke tok godt nok vare på foreldrenes rettigheter da de har gjort tvangstiltak overfor familier. Dette er bare fire av de mest brutte menneskerettighetene i Norge. 

 

Menneskerettigheter under press

Uavhengig av alder, kjønn, eller nasjonalitet, fortjener alle å bli behandlet med verdighet, respekt og rettferdighet. Med bakgrunn av dette er jeg bekymret for utfordringene vi står overfor i dag.

Hvis vi i Norge, et av verdens beste land, ikke tar godt nok vare på menneskerettighetene, bare tenk hvordan mennesker i land med stadige brudd på menneskerettigheter har det?

Utfordringene vi står overfor i verden i dag er enorme. Vi kjemper med fremveksten av ulike idelogier, fattigdom, klimaendringer og globale helsekriser. Men midt i disse utfordringene har vi en mulighet – en mulighet til å komme sammen, bygge bro over forskjellene våre og kjempe for menneskerettighetene.

Vi unge kan være i forkant! Vi kan delta i samfunnsdebatten!

 

Som Øverland sa; «Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig stakkars dem.»

Vi burde gå fram som et bedre eksempel, fordi hvis ikke vi gjør det, hvem gjør det da? 

Sanna (15) har skrevet en appell om FN-dagen, basert på skriverammen du finner i innholdspakken "Kvinnedagen". 

 

Kvinnedagen: Appell fra en elev

Vi kvinner i Norge er noen av de mest privilegerte i verden. Vi får jobbe og tjene egne penger, har stemmerett, rett på utdanning, kan gå i hvilke klær vi vil og blir sett på som like mye verdt som menn.

Klimakrisen på timeplanen

For at elevene skal forstå klimaendringene og bidra til en bedre fremtid, er det viktig at de lærer metoder for endring...

Prøv gratis

Bestill prøvelisens til Aschehoug univers i dag, og få full tilgang i 30 dager.