Artikler

Inspirasjon til undervisning

1-7 Lesing

Fabel 1.– 4. trinn. Norsk for barnetrinnet.  

En smilende lærer står ved to elever, peker i boka og forklarer.
VGS Lesing

Kulturmøter i tekster – tilhørighet og utenforskap i ny norsk litteratur

8-10

Hvorfor velge Store spørsmål 8-10?

Tips & triks

Hvorfor skal du velge Aschehoug univers for grunnskolen? 

Tverrfaglig Tips & triks

Ny app til AR i lærebøkene

Voksen Norsk som andrespråk

Bli god i norsk grammatikk

Tips & triks

Dette er Aunivers for grunnskolen

Tverrfaglig

Bokstøtte: Støtte til lærebøkene våre i grunnskolen

8-10

Hvorfor velge Matemagisk 8–10?

Ensom gutt i front, diffus gjeng i bakgrunnen
8-10 Folkehelse og livsmestring

Å forebygge mobbing gjennom undervisningen

Illustrasjon: Rute (flagg, kompass, kartpin, kart)
8-10 Tverrfaglig

Rute: Et tverrfaglig undervisningsopplegg

Tips & triks

Slik bruker du Aunivers