Innhold som tar ambisjonene i læreplanen på alvor

Aunivers gir deg fleksibiliteten du trenger som lærer. Enten du velger ferdige opplegg eller vil plukke ut og sette sammen elementer med dine egne ressurser. Funksjonaliteten og fleksibiliteten gjør det mulig for læreren å eie undervisningen selv. Du vil alltid finne kvalitetssikret materiale som er både innholdsrikt og tilpasset nye lærerplaner. Alt er tilpasset LK20.

Tilrettelegger for engasjerende og variert undervisning

Med et universelt utformet læringsmiljø, forplikter Aunivers seg til å engasjere elever på alle nivåer, og tilbyr et rikt utvalg av tekst, bilder, film og lyd.
Universet vårt er målgruppetilpasset og på 1.–4.trinn finner du egne karakterer: Kløver og Knopp. Disse er utviklet, tegnet og animert med målgruppen i fokus.

På 8.–10. trinn finner du flotte temasider i samfunnsfag med presentasjoner som er tenkt brukt på tavla.
Fagtekster er smalet i en tydelig seksjon på siden og rett under fagtekstene kommer oppgavene. Det skal være lett å få oversikt og lett å forstå bruken av hvert element.

Enkelt å finne fram til innholdet når du trenger det 

Aunivers har et lekent design og et lett tilgjengelig innhold som alltid er oppdatert og relevant. Innholdet vokser og er i kontinuerlig forbedring, i samarbeid med lærere og elever. Stadig nye og varierte ressurser gjør det enklere å fange oppmerksomheten til elevene. 
  

Søk i hele Aunivers.

Det trygge valget  

Aunivers er et komplett læremiddel. Alt du trenger er samlet på ett sted. Vi ivaretar både personvern og kompetansemål for alle trinn – og alle fag. Dette er et reklamefritt læringsunivers, hvor du som lærer kan føle deg trygg på at persondata blir håndtert riktig.