Hva er Aschehoug univers for barneskolen?  

Et digitalt læringsunivers som vekker nysgjerrigheten og skaper lærelyst. Elevene får oppleve fellesskap og mestring, sier produkteier for 1.-7 trinn i Aschehoug, Hege Ludvigsen. 

Tekst: Herman Ellegård og Lisa Krokfoss Åldstedt  |  Foto: Oda Hveem

Ludvigsen tar oss blidt imot. Hun er redaktør og produkteier for Aschehoug barneskole, og brenner for at elevene skal ha det gøy og oppleve mestring. Det kommer godt med at hun har tolv års erfaring som lærer.

Et støtteverktøy med innhold til alle fag

Aschehoug univers er en digital plattform som er utviklet for å støtte læring og undervisning. Med innhold til alle fag på alle trinn.

Plattformen inneholder en rekke læringsressurser og verktøy, som er utviklet i tråd med fagfornyelsen og norsk læreplan, og som kan hjelpe lærere å tilpasse undervisningen til elevenes individuelle behov og nivå. 

- Målet er å støtte lærere og elever i det viktige arbeidet som skjer i klasserommene hver eneste dag, sier Ludvigsen.  

I tillegg til å tilby innhold til alle fag på alle trinn, finner lærerne øvingsoppgaver, animasjoner, interaktive oppgaver og andre ressurser som kan støtte elevenes læring.  

Det finnes lærerveiledninger til alle fag, med læringsmål og forslag til introduksjoner av temaer. Her får lærerne støtte og tips til å bygge undervisningen på.

Planleggingsverktøy for fleksibel undervisning

I planleggingsverktøyet ligger det årsplaner for alle fag. Lærerne kan også bruke dette verktøyet til å sette sammen egne opplegg for klassen sin, eller lage tilpassede planer for enkeltelever eller grupper.   

Hver elev har sin mappe, der læreren kan legge inn oppgaver som er tilpasset elevens nivå og interesser. Her kan man følge elevens progresjon gjennom året, og følge opp med tilbakemeldinger på en effektiv måte.

Bok og digitalt sammen

Ludvigsen forteller at Aschehoug univers fungerer godt sammen med bøker, men at det også kan brukes fristilt. Det digitale tilbyr en berikelse av innholdet i bøkene. Du får gode muligheter for lydstøtte, visualisering, interaktivitet, tilpasninger og tilbakemeldinger.  

Elevene opplever fellesskap

Et viktig mål med Aschehoug univers er å legge til rette for samarbeid mellom elevene. At de forsker og opplever sammen. At alle skal føle at de har noe å bidra med. 

- Universet legger opp til at elevene jobber med læringspartnere. Det er trygt å sitte sammen og snakke to og to. Da føles det mindre skummelt å si noe feil.  

I samfunnsfag og naturfag jobber de som forskere. Her får de undre seg, observere og undersøke ting både i klasserommet og i nærmiljøet. 

I matematikk er det oppgaver hvor elevene skal gå sammen to og to og stille hverandre spørsmål, eller lete etter oppgaver som er plassert rundt i klasserommet.  

Litt fysisk aktivitet krydrer undervisningen og kan gjøre læring mer gøy. Vi oppnår mye ved å tilføre et element av lek

Hege Ludvigsen

Det er laget digitale mattemysterier, sanger, språkleker, rollespill og kreative oppgaver, som får elevene til å erfare og reflektere. 

Lager innholdet sammen med lærerne

Den viktigste støttespilleren i klasserommet er læreren, forsikrer Ludvigsen oss. Dette vektlegges tungt i utviklingen av innhold til den digitale læringsplattformen.  

Alle lærere skal finne relevant innhold de kan bruke. Samspillet og dynamikken mellom lærer og elev er en viktig grunnstein i det digitale. 

Ludvigsen er krystallklar: 

Det skal være gøy og lærerikt å arbeide med innholdet på Aschehoug univers. 

Oppgavene og aktivitetene kan løses på ulike måter og brukes i flere sammenhenger. Elevene skal oppleve sammenheng mellom fag, bli kritiske tenkere og utforske verden. 

  Ludvigsen snakker engasjert om samarbeidet med landets lærere. Innblikket i skolehverdagen og rådene fra lærerne er helt avgjørende prioriteringer i videre arbeid. 

-  I samarbeid med dyktige forfattere og fagfolk lager vi innhold med høy kvalitet. Hele veien jobber vi tett med skolen for å få innsikt i hverdagen og behovene, forklarer Ludvigsen.   

Universet oppdateres fortløpende

Det kommer stadig nytt innhold og ny funksjonalitet i Aschehoug univers. I løpet av 2023 skal det bli enklere å finne det man trenger.  

Det blir enklere for deg som lærer å måle elevenes progresjon og å gi tilbakemeldinger. 

I løpet av 2023 får lærerne lage sine egne opplegg og dele med elevene sine. Gi dem tilbakemeldinger i sanntid og på en mer detaljert måte, som kan hjelpe elevene med å forbedre seg raskere. 

I tillegg vil plattformen tilby aktualitet, og følge skolens årshjul.  

- Lærerne skal alltid finne aktuelt innhold hos oss, sier Ludvigsen.  

Aschehoug univers – digitale læremidler

Kjøp Aschehoug univers til alle elever på grunnskolen og få 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk!

Skriv ut ferdige opplegg til undervisningen

Her finner du kvalitetssikrete undervisningsopplegg på bokmål og nynorsk, klare til bruk på 1.-4. trinn. 

Utforsk– podkasten for de som er engasjert i skole

Hvordan får vi gutta til å lese mer? Hva gjør vi når elevene ikke vil på skolen? Hvorfor vekker matematikk så sterke følelser? Dette og mye annet belyser Andreas og gjestene hans i podkasten Utforsk.

Å hjelpe elevene med digital lesing

Bruken av digitale verktøy er blitt en naturlig del av skolehverdagen. Samtidig vet vi at det er vanskeligere for elevene å lese digitalt enn på papir.