Hva er Aschehoug univers for ungdomsskolen?  

Et innholdsrikt digitalt læremiddel som gir lærerne fleksibilitet til å eie og variere undervisningen, sier produkteier for 8.–10. trinn i Aschehoug, Kari Kleivdal.  

Foto: Oda Hveem

Kari Kleivdal tar oss imot med et stort smil, i et lyst og trivelig lokale i Sehesteds gate i Oslo sentrum. Den neste timen skal vi få vite alt vi lurer på om Aschehougs digitale univers.

Til daglig leder Kleivdal arbeidet med utvikling av innholdet i Aschehoug univers. Hun har selv 10 års erfaring som lærer, noe som kommer godt med. Hun har tilgjengelig et tverrfaglig team med redaktører, innholdsprodusenter, innholdsutviklere og designere, som lager både digitale og fysiske læremidler. 

Følger fagplanene

Kleivdal kaller Aschehoug univers for et verktøy til å følge fagplanene, komme seg gjennom årsplanen og tilpasse undervisningen til ulike behov og interesser.  

- Fagfornyelsen er ambisiøs og krever endring i undervisningen i egentlig alle fag. Vi opplever at lærere ønsker engasjerte og aktive elever, og trenger en best mulig kombinasjon av digitale og tradisjonelle metoder og læremidler, sier Kleivdal 

Verktøy for planlegging og organisering

Det finnes lærerveiledninger til alle fag, med forslag til introduksjoner av temaer og forslag til videre arbeid. Det er på en måte sånn vi kommer i “dialog” med lærere om innholdet.

I planleggingsverktøyet ligger det årsplaner for alle fag. Du kan også bruke dette verktøyet til å sette sammen dine egne opplegg for klassen din, eller lage tilpassede planer for enkeltelever eller grupper. 

- Hver elev har sin mappe, der læreren kan legge inn oppgaver som er tilpasset elevens nivå og interesser. Her kan du følge elevens progresjon gjennom året, og følge opp på en effektiv måte, forklarer Kleivdal.  

Meningen er at dette skal gi lærerne hjelp til å fokusere på det viktigste.  

Den ressursen vi får flest positive tilbakemeldinger på er terminprøvene i engelsk, norsk og matematikk. Vi skal aldri slutte å lage terminprøver, sier Kleivdal.  

Innhold til alle fag og trinn

Første versjon av Aschehoug univers for ungdomsskolen ble lansert i 2020.  

Målet var mye innhold, med høy kvalitet. Til alle fag og alle trinn.  

- Dette leverte vi på. Også de praktisk-estetiske fagene som mat og helse, kroppsøving kunst og håndverk og musikk er godt dekket, sier Kleivdal.  

Det kommer nytt innhold fortløpende. Ofte knyttet til merkedager og store aktuelle hendelser. Innhold som ofte kan brukes på tvers av flere fag. 

Eksisterende innhold blir selvfølgelig også oppdatert og optimalisert fortløpende. 

- Akkurat nå har vi en periode på tre måneder hvor vi kun observerer. 

Vi er til stede i klasserom, og lytter til innspill. Så bruker vi innsikten til å videreutvikle innholdet, sier Kleivdal. 

Sette sammen innholdet selv

Innholdet er delt opp i små enheter som læreren kan plukke fra og sette sammen til egne samlinger. Gjerne sammen med innhold man har fra før.  

Lærerne må få sette sammen undervisningen akkurat slik de selv ønsker det. Derfor er Aschehoug univers fleksibelt.

Kari Kleivdal

Bokens rolle i læringen

Boken har absolutt ikke utspilt sin rolle. Den er om mulig enda viktigere enn før, som en motpol til mye av kjappheten i det digitale.  

Alle lærere vi snakker med ser at elevene leser sammenhengende lenger på papir enn på skjerm. Riktig kombinasjon av bok og digitalt kan gi elevene det beste av to verdener. 

Det digitale gir gode muligheter til å introdusere et tema i klasserommet.  

Så fungerer det godt for læringen at elevene leser tekster for seg selv i bøkene.  

Oppgaver kan være enklere og morsommere å utføre digitalt, men det aller viktigste er en variasjon av ulike arbeidsformer.  

Tilpasse oppgaver til elevens behov

Oppgavene elevene skal jobbe med kan tilpasses både nivå og interesser. Det gjelder at innholdet er relevant for elevene, det skaper motivasjon for læring.  Det skal være enkelt å tilpasse for alle elever i hele landet, de med mye fravær, eller elever som lærere saktere eller raskere enn flertallet.  

- Man kan legge oppgaver fra trinnet over eller under i mappen til elev, uten at dette er synlig for noen, forklarer Kleivdal.  

Mye og variert innhold gir også lærerne mulighet til å tilpasse etter ulike situasjoner og interesser. Man kan ta utgangspunkt i ulike kulturelle bakgrunner når man seter sammen oppgaver. Eller knytte opplegget til en aktivitet man vet at eleven er interessert i.  

Ny versjon av Aschehoug univers i 2023

Aschehoug univers har så vidt sett dagens lys. I løpet av året kommer ny versjon. 

Funksjonalitet står øverst på lista. Det skal bli mye enklere å finne det man trenger, raskt.  
Og det kommer ny versjon av den digitale planleggeren.  

- Vi fortsetter å utvikle universet sammen med lærerne. Rådene deres er helt avgjørende for prioriteringer i arbeidet vårt, sier Kleivdal. 

Topp ti digitale undervisningsopplegg.  

Det er de største fagene som er best dekket, men også de mindre og praktiske fagene har digitalt potensiale.  

Opplegget for å lære programmering er populært, og godt tilpasset det digitale. Her blir man leiet gjennom opplegget, med umiddelbare tilbakemeldinger på riktig eller feil.  

I Mat og helse kan man starte med en digital introduksjon før man jobber med det praktiske. Så kan man avslutte med quiz og oppsummering i Aschehoug univers. 

Hjelp, det er uke 6! Konkrete råd til seksualundervisningen

Det er viktig at elevene forstår at det finnes positiv seksualitet og negativ seksualitet. Og at det er en forskjell på gode og vonde berøringer, sier Margrete Wiede Aasland, spesialist i seksualundervisning.

Hva bør elevene lære om samisk kultur?

Det er fint at elevene lærer om kofte og hvordan samene bor, men det er enda viktigere se på historien og ha gode diskusjoner om menneskerettigheter, sier rettssosiolog Hadi Strømmen Lile.

Utvidet virkelighet med AR i undervisningen

Med Augmented Reality (AR) popper inspirerende 3D-modeller og videoer opp fra læreboken. Det som kan være tungt å lese om, blir til inspirerende opplevelser. Her kan du prøve selv!

Utforsk– podkasten for de som er engasjert i skole

Hvordan får vi gutta til å lese mer? Hva gjør vi når elevene ikke vil på skolen? Hvorfor vekker matematikk så sterke følelser? Dette og mye annet belyser Andreas og gjestene hans i podkasten Utforsk.